Skip to content

Financiën en verzekeringen

Financiën en verzekeringen

Zoeken

Op de subpagina’s vind je meer informatie over verzekeringen en kosten:

Er zijn enkele regelingen en mogelijkheden voor ouders/verzorgers die de kosten niet geheel op kunnen brengen. Daarover meer informatie hieronder.

Stichting Leergeld

Er zijn ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub etc. De kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) zijn voor sommige ouders/verzorgers niet op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand- of ondersteuningsregelingen.

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt. Zij kunnen u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u in aanmerking komt. Zo is in de gemeenten Helmond, Mierlo, Nuenen en Laarbeek de Stichting Leergeld actief: www.leergeld.nl.

Solidariteitsfonds

Als school constateren wij steeds vaker dat de leerlingen niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen of extra projecten. Deelname aan deze activiteiten stimuleert de leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien en hun kansen te vergroten op succes in hun vervolgstudie en maatschappij. Daarbij mag de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. Ouder(s)/verzorger(s) in deze situatie kunnen hiervoor een beroep doen op financiële steun vanuit Stichting Leergeld.

Ook OMO Scholengroep Helmond vindt dat zij haar verantwoordelijkheid voor deze situaties moet nemen en heeft daarom besloten een solidariteitsfonds op te richten, zodat alle leerlingen de kans krijgen om aan alle activiteiten deel te nemen.

Voor wie is het solidariteitsfonds bedoeld?
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen (tot en met 18 jaar) die op het Dr. Knippenbergcollege, Carolus Borromeus College, Vakcollege Helmond en de Praktijkschool zijn ingeschreven. Het is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet de financiële middelen hebben voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. De financiële toetsing wordt in verband met de privacy gedaan door Stichting Leergeld.

Hoe werkt het solidariteitsfonds?
Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de financiële administratie, mevrouw A. Cox, van de school.
Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met Stichting Leergeld voor de financiële toetsing. Zij beoordelen of de leerlingen in aanmerking komen voor financiële steun vanuit Stichting Leergeld en brengt een advies uit aan de school. Bij een negatief advies vergoedt het solidariteitsfonds alleen in uitzonderlijke situaties de (gedeeltelijke) kosten.

Een betalingsafspraak voor de eigen bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) behoort tot de mogelijkheden.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.