Skip to content

Xg-klas

Xg-klas

Zoeken

De Xg-klas is onze gymnasiumklas voor hoogbegaafde leerlingen. Deze klas is niet alleen kleinschalig (maximaal 15 leerlingen) maar ook uniek: leerlingen komen uit de hele regio. In deze brugklas, waar we niet alleen de (gymnasium)vakken aanbieden maar ook andere vakken zoals humaniora en science, proberen we je uit te dagen en te motiveren. Samen zorgen we ervoor dat je met plezier naar school gaat èn blijft gaan. We bieden je allerlei mogelijkheden om jezelf en je talenten te ontwikkelen zodat je kunt groeien en tot bloei kunt komen.


Profiel
Je beschikt over leer-en persoonlijkheidseigenschappen die passend zijn bij het hoogbegaafde kind. Een intelligentieonderzoek is niet verplicht, maar wel wenselijk. Het kan ons namelijk inzicht geven in wat jou helpt om tot leren te komen. Ook zijn hoogbegaafde kinderen welkom die één of meerdere jaren hebben versneld op de basisschool. Natuurlijk is er in de Xg-klas aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling. Informatie over jou vanuit de basisschool en vanuit je ouders is in dit opzicht belangrijk.

Doelstelling
Een belangrijke doelstelling is dat je met plezier naar school gaat. We proberen je honger naar kennis te stillen en we bieden je allerlei mogelijkheden om jezelf en jouw talenten te ontwikkelen zodat je kunt (blijven) excelleren.

Toelatingscriteria

 • Hoogbegaafd en een vwo advies
 • De stof t/m groep 8 afgesloten
 • Beschikking over een zekere mate van zelfstandigheid om schooltaken af te ronden
 • Kunnen functioneren in een groep
 • Deelname aan verrijkings- en plustrajecten gedurende basisschooltijd

Om je beter te leren kennen is een uitgebreid kennismakingsgesprek/intakegesprek ruim voor de aanmeldingen gewenst. Er is altijd sprake van een warme overdracht met de school van herkomst. Een observatie op de basisschool behoort tot de mogelijkheden, evenals een kennismaking met de Xg-klas. We willen namelijk goed kijken of de Xg-klas bij je past.

Programma
Het programma dat je gaat volgen bereidt je voor op instroom in de bovenbouw van het vwo. Xg-leerlingen kunnen daar 2, 3 of 4 jaar over doen. Het onderwijs is gericht op de verdere ontwikkeling van vaardigheden, rekening houdend met deze specifieke doelgroep. Het kennis hebben van de eigen leerstijl, planningsvaardigheden en het leren denken -zowel analytisch, creatief, praktisch als kritisch- hebben een plaats in het curriculum en binnen het mentoraat, evenals leren leven en executieve functies. Het lesprogramma is voor een belangrijk deel gebaseerd op het gymnasiumprogramma. Die stof wordt deels compact en versneld aangeboden om ruimte te maken voor andere vakken en projecten. Carolus maakt je wereld groter dus we halen ook de buitenwereld naar binnen (gastsprekers, workshops) of je gaat zelf op pad (bedrijfsbezoek, musea). De docenten die het onderwijs aan deze groep verzorgen hebben zich verdiept in de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en stemmen hun onderwijs hierop af.

Creatief denken
Het is zeer belangrijk voor hoogbegaafde leerlingen dat ze leren om creatief te (blijven) denken. Tijdens creatief denken stimuleren we jou om out of the box te denken, anders te kijken, nieuwe verbanden te leggen en buiten de kaders te treden waardoor jouw zelfvertrouwen groeit. Ook wordt aan de meerwaarde van samenwerken aandacht besteedt. Door bij vakken opdrachten in te bouwen waarbij je de ruimte krijgt voor eigen initiatief en eigen oplossingsmethoden wordt voortdurend een beroep gedaan op jouw eigen creativiteit.

Verbinding binnen de school
Binnen de scholengemeenschap wordt actief de verbinding gezocht met de overige leerlingen binnen het Carolus. In het bijzonder wordt de verbinding gezocht met de andere gymnasiumleerlingen. De leerlingen van Xg zullen bijvoorbeeld ook deelnemen aan excursies en plustijden die georganiseerd worden voor het hele eerste leerjaar. We streven naar een buddysysteem met ouderejaars leerlingen.

Meer informatie?
Wil je meer weten? Lees dan onze uitgebreide brochure van de Xg-klas. In deze brochure wordt nog gesproken over de Xs-klas; inmiddels gebruiken we de naam Xg. Meer informatie kun je opvragen bij mevrouw E. Vermeulen, afdelingsleider Xg/atheneum/gymnasium.

Lees ook:

 • Waar Xg groot in kan zijn: erg mooi verhaal van Drs. Esther de Boer (MSc) van Bijzonder Gewoon Begaafd. Ze werkt sinds 1997 als adviseur, trainer en docent in het onderwijs, voornamelijk met betrekking tot begaafdheid (24-01-2020).

Profiel kinderen
Kinderen met IQ >130 en het beschikken over leer-en persoonlijkheidseigenschappen die passend zijn bij het hoogbegaafde kind. Een uitslag van een intelligentieonderzoek is in het schooljaar 2018-2019 niet verplicht, maar wel wenselijk. In het bijzonder zijn hoogbegaafde kinderen welkom die één of meerdere jaren hebben versneld. In de Xs-klas wordt veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling besteed. Informatie vanuit basisschool en ouders over het kind in dit opzicht is van groot belang. In de Xs-klas is plaats voor maximaal 15 leerlingen.

Doelstelling
Een belangrijke doelstelling is dat de leerlingen in de Xs-klas met plezier naar school (blijven) gaan. We proberen hun honger naar kennis te stillen en we bieden de leerlingen allerlei mogelijkheden om zichzelf en hun te talenten te ontwikkelen zodat zij kunnen (blijven) excelleren.

Criteria voor toelating

 • Hoogbegaafd en een vwo advies. Een intelligentieonderzoek behoort niet op voorhand tot de toelatingseisen.
 • Mogelijk: leerlingen hebben versneld op de basisschool.
 • Groep 8 is afgesloten.
 • Het is niet wenselijk dat deze leerling nu start in de reguliere brugklas.
 • Een zekere mate van zelfstandigheid.
 • De leerling is in staat om  te functioneren in een groep.
 • De leerling heeft deelgenomen aan verrijkings- en plustrajecten.

Een uitgebreid kennismakingsgesprek/intakegesprek is gewenst. Na aanmelding op het Carolus gaat de toelatingscommissie aan de slag met het onderwijskundig dossier van de aangemelde leerling. Er is altijd sprake van een warme overdracht met de school van herkomst. Een observatie op de basisschool of op het Carolus Borromeus College behoort tot de mogelijkheden.

Programma
Het programma dat deze leerlingen gaan volgen bereidt voor op instroom in de bovenbouw van het vwo. Leerlingen kunnen daar 2, 3 of 4 jaar over doen en mogen tussentijds de keuze maken om mee te gaan draaien in het reguliere vwo programma (atheneum of gymnasium).
Het onderwijs is gericht op de verdere ontwikkeling van vaardigheden, rekening houdend met deze zeer specifieke doelgroep. Plannen, het kennis hebben van de eigen leerstijl, leren denken (analytisch, creatief, praktisch/kritisch), leren leven en metacognitie hebben een plaats in het curriculum en binnen het mentoraat.
Het lesprogramma is voor een belangrijk deel gebaseerd op het gymnasiumprogramma. Die stof wordt compact en versneld aangeboden, om ruimte te maken voor andere vakken of projecten zoals Science of Arabisch. Tevens werkt de klas aan een digitaal portfolio. We halen ook de buitenwereld naar binnen (gastsprekers, workshops) of gaan zelf op pad (bedrijfsbezoek, musea). De docenten die het onderwijs aan deze groep verzorgen hebben zich verdiept in de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en stemmen hun onderwijs hierop af.

Creatief denken
Voor hoogbegaafde kinderen is het zeer belangrijk dat ze leren om creatief te (blijven) denken. Tijdens creatief denken stimuleren we de kinderen om out-of–the-box te denken, anders te kijken, nieuwe verbanden te leggen en buiten de kaders te treden, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. De kinderen leren bovendien de meerwaarde van samenwerken in te zien.
Door bij vakken opdrachten in te bouwen waarbij de kinderen de ruimte krijgen voor eigen initiatief en eigen oplossingsmethoden wordt voortdurend een beroep gedaan op hun eigen creativiteit.

Verbinding binnen de school
Binnen de scholengemeenschap wordt actief de verbinding gezocht met de overige leerlingen binnen Carolus; in het bijzonder wordt de verbinding gezocht met de reguliere gymnasiumleerlingen. De leerlingen van Xs zullen bijvoorbeeld ook deelnemen aan excursies en projecten die georganiseerd worden voor het hele eerste leerjaar. Tevens is er een buddysysteem met ouderejaars leerlingen.

Meer informatie?
Informatie kunt u opvragen bij mevrouw E. Vermeulen, afdelingsleider Xs/atheneum/gymnasium.

Zie ook:

Meer artikelen vind je in de opsomming bovenaan deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.