Skip to content

Global Issues

Global Issues

Zoeken

Onderbouwleerlingen krijgen op het Carolus Borromeus College het vak Global Issues aangeboden. Bij dit vak worden “wereldproblemen” behandeld. Zaken als b.v. milieu, samenleving en Europa worden steeds belangrijker. Zowel in de politiek als in de belevingswereld van de leerlingen. Maar denk ook aan vraagstukken als het wereldvoedselprobleem, armoede, culturele diversiteit en de verharding van de samenleving in relatie tot mondiale conflicten. We doen kennis op en denken na over oplossingen.

Bij Global Issues worden die problemen tot een voor de leerlingen begrijpelijke manier teruggebracht. Ze leren problemen en meningen van andere mensen van verschillende kanten te bekijken, zodat er meer begrip en inzicht en respect in en voor anderen en de omgeving ontstaat.

Deze vaardigheden zijn nodig om te functioneren in een internationaal georiënteerde en multi-etnische samenleving en in een mondiale economie en arbeidsmarkt. Kennis is nodig over de verschillende landen en de inrichting van hun maatschappij, de talen en culturen waarmee we in aanraking komen, de mensen en organisaties met wie we communiceren en onderhandelen. Al deze facetten komen terug in het vak Global Issues. 

Leerlingen werken bij Global Issues niet cijfergericht en ronden een onderwerp niet af met een schriftelijke toets. Het gaat bij het vak om zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden als presenteren, argumenteren, kritisch denken, creativiteit en samenwerken. Beoordelingen vinden plaats op basis van eindproducten, zoals een debat, werkstuk, presentatie of pitch. Ook inzet en betrokkenheid hebben invloed op de eindbeoordeling.

Leerjaar 1
In leerjaar 1 gaan we aan de slag met de “grote” thema’s die samen antwoord geven op de vraag: “Ben ik een wereldburger? “. We starten met het thema cultuur, Hier gaan het vooral om het ontdekken van wie jijzelf bent en bij welke culturen jij eigenlijk  hoort. Het tweede thema zijn de global goals, grote globale doelen. Bij dit tweede thema gaat het vooral om de vraag: wat is jouw invloed op de wereld? Wat kun jij bijdragen om de global goals te bereiken? Zelfs het kleinste gebaar kan al een verschil uitmaken. Het laatste thema is “wereldburgerschap”. Hier gaan leerlingen op ontdekkingstocht of zij een wereldburger zijn.  

Leerjaar 2
Het tweede leerjaar richt zich op Europees burgerschap. Er worden thema’s besproken die ingaan op Europese Unie. De oprichting, lidstaten en voor- en nadelen van dit lidmaatschap worden in de lessen besproken. Daarnaast wordt er in het tweede leerjaar gekeken naar de vluchtelingenstromen naar Europa. Waarom vluchten mensen en hoe kijken mensen naar deze problematiek? Daarop aansluitend gaan wij in het laatste thema kijken naar mensenrechten.  

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.