Skip to content

Samenwerking GGD

Samenwerking GGD

Zoeken

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ is er voor alle kinderen: vanaf de geboorte tot 18 jaar. 

Gezondheidsonderzoek klas 1 en 4
In de eerste en vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in (de Check). U ontvangt hierover van tevoren informatie. Er worden vragen gesteld over onder andere gezondheid, leefstijl en sociale contacten. Leerlingen uit klas 1 worden ook gewogen en gemeten. Dit gezondheidsonderzoek is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen of de screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geeft (klas 1), haalt de jeugdverpleegkundige uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team JGZ hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Het gezondheidsonderzoek is niet verplicht. JGZ houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te signaleren en voorkomen.

Zorgteam
JGZ neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school, zij sluiten aan bij de zorgoverleggen van de school.

Vaccinaties
Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen 12 ernstige infectieziekten. Dat is geregeld in het landelijke Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanaf de leeftijd van 9 jaar krijgen alle meisjes en jongens een uitnodiging voor de groepsvaccinaties BMR/DTP (9 jaar), HPV (10 jaar) en Meningokokken ACWY (14 jaar). De GGD voert deze vaccinaties uit. Zij doen dat jaarlijks in het voor- en najaar op verschillende locaties in de regio. Is uw kind aan de beurt? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging van het RIVM. 

Ziekteverzuimbegeleiding
De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken, informeren wij u. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team JGZ. Zij nodigen u en uw kind daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.  

Extra informatie en advies
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.opvoeden.nl. De informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
U vindt deze informatie ook in de gratis GroeiGids app. Met deze app volgt u ook de groei en ontwikkeling van uw kind en ontvangt u automatisch berichten met info en tips.
Jongeren kunnen zelf alle informatie over gezondheid vinden op www.JouwGGD.nl. Ook kunnen ze (anoniem) chatten en mailen met een jeugdverpleegkundige. JouwGGD is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar.

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met het team Jeugdgezondheidszorg.

  • Kijk op de website ggdbzo.nl/mijn-kind
  • Belt u liever? Dat kan via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

De GGD doet meer
Naast het individuele gezondheidsonderzoek in klas 1 en 4 doet de GGD ook anoniem vragenlijstonderzoek naar de gezondheid van jongeren. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in hun alcoholgebruik, beweeggedrag en sociale contacten. De informatie uit deze Gezondheidsmonitor Jeugd helpt scholen en gemeenten bij hun beleid en aanpak om jongeren zo gezond mogelijk te laten opgroeien.  Wanneer er een onderzoek plaatsvindt wordt u hierover altijd vooraf geïnformeerd.

De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.

GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.

De GGD houdt spreekuren geslachtsziekten en seksualiteit (Sense) waarbij jongeren met hun vragen over onder andere seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten (soa’s) en aids, gratis en anoniem terecht kunnen. De website sense.info geeft informatie over seksualiteit en soa’s.

De GGD houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.

Meer weten? Lees alle informatie op ggdbzo.nl/mijn-kind

Extra informatie en advies
Betrouwbare en actuele informatie over opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl. De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en professionals uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Jongeren zelf kunnen terecht op de website www.JouwGGD.nl met informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kunnen ze (anoniem) chatten en mailen met een jeugdverpleegkundige. JouwGGD is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar ontwikkeld door de GGD.

Spreekuur geslachtsziekten en seksualiteit (Sense)
Jongeren kunnen met hun vragen over onder andere seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten (soa’s) en aids, gratis en anoniem, terecht bij het Sense spreekuur van de GGD. De website www.senseinfo.nl geeft informatie over seksualiteit en soa’s.

Ziekteverzuimbegeleiding
De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken, informeren wij u. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheid. Zij nodigen u en uw zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.

Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button ‘Ik heb een vraag’. Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.