Skip to content

Ondersteuning

Ondersteuning

Zoeken

Ondersteuning op het Carolus Borromeus College
Wij zijn van mening dat leerlingen beter presteren wanneer zij zich prettig en veilig voelen. Om die reden hebben wij een zorgsysteem met professionals die niet alleen individuele leerlingen begeleiden maar ook, indien nodig, de docenten ondersteunen opdat de zorg in de klas versterkt wordt.

Ondersteuningsteam
Op het Carolus Borromeus College is het ondersteuningsteam verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen die, om welke reden dan ook, extra ondersteuning nodig hebben. De coach kan, na overleg met en toestemming van de ouders, de leerling aanmelden bij het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een intern ambulant begeleider, een pedagoog, een orthopedagoog en een remedial teacher. Het team wordt aangestuurd door de ondersteuningscoördinator. Het is haar taak om in te schatten welke ondersteuning een leerling nodig heeft en welke begeleiding hier het beste bij past. Doel is om samen met de leerling te kijken naar mogelijkheden om beter met de problemen om te kunnen gaan. Zowel leerlingen, ouders, docenten, coaches, mentoren, leerlingcoördinatoren en afdelingsleiders kunnen contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, mevrouw D. Kuipers.

Ondersteuningsaanbod
In ons ondersteuningsprofiel geven we een compleet overzicht van alle ondersteuning die we kunnen bieden. Klik voor meer informatie hier.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.