Skip to content

Ondersteuning

Ondersteuning

Zoeken

Van zorg naar onderwijs
Het Carolus Borromeus College kent een solide zorgsysteem met professionals die niet alleen individuele leerlingen begeleiden maar er ook op gericht zijn om de zorg in de klas te versterken door het ondersteunen van docenten. Uitgangspunt hierbij is steeds dat leerlingen beter presteren wanneer zij zich prettig en veilig voelen en er aandacht is voor hun behoeften.

Zorgteam
Op het Carolus Borromeus College is het zorgteam verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen die, om welke reden dan ook, extra zorg nodig hebben. De mentor kan, na overleg met en toestemming van de ouders/verzorgers, de leerling aanmelden bij het intern zorgteam. Dit team bestaat uit een ambulant begeleider, pedagoog, zorgcoördinator en de afdelingsleiders. Het team wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. Het is haar taak om in te schatten welke zorg een leerling nodig heeft en welke begeleiding hier het beste bij past. Doel is om samen met de leerling te kijken naar mogelijkheden om beter met de problemen om te kunnen gaan. Zowel de leerling, de ouders/verzorgers als docenten, mentoren en de afdelingsleiders kunnen contact opnemen met de zorgcoördinator, mevrouw D. Kuipers.

Zorgaanbod
Op onze ondersteuningskaarten geven we een compleet overzicht van alle zorg die we bieden. Klik daarvoor op de ondersteuningskaart van de mavo en op de ondersteuningskaart voor leerlingen van havo/vwo. Op het stroomdiagram kunt u zien welk traject we volgen in onze begeleiding. Om de ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart te brengen, gaan we in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor, het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en de spil in de begeleiding voor uw kind. De mentor voert persoonlijke gesprekken met de leerlingen, monitort de studievoortgang van de leerling, heeft contact met ouders en docenten.

Zo kunt u na elk rapport terecht voor een mentorspreekuur (msu), maar het staat ouders vrij om ook tussendoor contact op te nemen met de mentor. Andersom zal de mentor van uw zoon/dochter contact met u opnemen wanneer daartoe aanleiding is.

Vertrouwenspersoon
Leerlingen die worstelen met lastige zaken en hierover in vertrouwen met iemand willen praten, kunnen in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon. Zij kunnen kwesties met elkaar bespreken en de leerling kan vragen om raad. Onze vertrouwenspersonen zijn mevrouw M. Joosten, mevrouw N. Ezzahi en de heer A. van den Heuvel.

Leerlingbegeleider
Voor leerlingen die een duwtje in de rug nodig hebben en gedurende en bepaalde periode extra ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van het schoolwerk of meer persoonlijke aandacht nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied, kunnen we een leerlingbegeleider inschakelen. Per afdeling is er een leerlingbegeleider beschikbaar die ingezet kan worden op verzoek van het zorgteam.

B.O.F.: faalangstreductietraining
Op het Carolus Borromeus College bieden we leerlingen die faalangstig zijn de B.O.F.-training aan. B.O.F. staat voor Beter Omgaan met Faalangst. Als het vermoeden bestaat (bijvoorbeeld bij ouders, een vakdocent of de mentor) dat een leerling faalangstig is, wordt via een intakegesprek door een van de trainers bepaald of het voor deze leerling zinvol is om aan de training deel te nemen. Helaas is faalangst niet iets wat we helemaal weg kunnen nemen. We bieden daarom in de training aan de leerling hulpmiddelen waarmee ze beter leren om te gaan met hun faalangst. De training wordt aangeboden in de onderbouw en in de bovenbouw. De cursus omvat respectievelijk 10 (onderbouw) en 8 (bovenbouw) bijeenkomsten. Voorafgaande aan de training voor de onderbouw vindt er een informatieavond plaats voor de ouders van wie het kind gaat deelnemen. Inmiddels wordt de training al zo’n tien jaar op school gegeven. In die tijd hebben we ervaren dat de meeste leerlingen die hebben deelgenomen er veel aan hebben gehad.

SOVA: sociale vaardighedentraining
De sova-training is een groepstraining waarbij leerlingen werken d.m.v. groepsopdrachten aan hun sociale vaardigheden. Deze training vind plaats onder schooltijd(tijdens cwt) gedurende 7/8 weken.

Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen met de leerlingen behandeld en geoefend;

  • contact maken
  • iets moeilijks of iets lastigs zeggen
  • voor jezelf opkomen
  • commentaar van iemand ontvangen
  • commentaar op iemand geven
  • rad van avontuur (alle onderwerpen komen nog een keer aan bod)

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.