Skip to content

Ondersteuning

Ondersteuning

Zoeken

Van zorg naar onderwijs
Het Carolus Borromeus College kent een solide zorgsysteem met professionals die niet alleen individuele leerlingen begeleiden maar er ook op gericht zijn om de zorg in de klas te versterken door het ondersteunen van docenten. Uitgangspunt hierbij is steeds dat leerlingen beter presteren wanneer zij zich prettig en veilig voelen en er aandacht is voor hun behoeften.

Ondersteuningsteam
Op het Carolus Borromeus College is het ondersteuningsteam verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen die, om welke reden dan ook, extra ondersteuning nodig hebben. De mentor kan, na overleg met en toestemming van de ouders, verzorgers, de leerling aanmelden bij het intern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een ambulant begeleider, pedagoog, zorgcoördinator en de afdelingsleiders. Het team wordt aangestuurd door de ondersteuningscoördinator. Het is haar taak om in te schatten welke ondersteuning een leerling nodig heeft en welke begeleiding hier het beste bij past. Doel is om samen met de leerling te kijken naar mogelijkheden om beter met de problemen om te kunnen gaan. Zowel de leerling, de ouders, verzorgers als docenten, coaches, mentoren en de afdelingsleiders kunnen contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, mevrouw D. Kuipers.

Ondersteuningsaanbod
In ons ondersteuningsprofiel geven we een compleet overzicht van alle zorg die we bieden. Klik voor meer informatie hier.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.