Skip to content

Vacatures en stages

Vacatures en stages

Zoeken

Nieuwsgierig naar vacatures op onze school of op een andere school binnen de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs? Kijk op deze pagina. Veel meer over werken en leren binnen OMO, staat hier.

Jouw stage in Helmond

De scholen van OMO Scholengroep Helmond, en dus ook het Carolus Borromeus College, zijn onderdeel van Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant. Wat dat concreet betekent, lees je hieronder. Je kunt ook onze brochure downloaden, waarin onder meer zes stagiaires vertellen over hun ervaringen.

Opleiden in de school
Bij OMO Scholengroep Helmond zorgen we ervoor dat een belangrijk deel van de lerarenopleiding op de middelbare school plaatsvindt: minimaal 40% van het programma van aankomende docenten. Het zogenoemde ‘werkplekleren’ is waardevol voor de ontwikkeling van onze toekomstige collega’s: je kunt de theorie namelijk direct koppelen aan wat er in de praktijk speelt. We leiden steeds meer docenten op tot gecertificeerd begeleider en onderhouden goede contacten met hogescholen en universiteiten. Instituutsopleiders, schoolopleiders en werkplekbegeleiders (vakdocenten) werken nauw samen. Weet je wat trouwens bijzonder is? Veel van onze docenten stonden ooit in jouw schoenen: ze liepen stage binnen één van onze scholen.

Onderzoek
Naast het voor de klas staan is er voor studenten veel ruimte voor onderzoek naar facetten van het onderwijs en het eigen handelen. Ook onderzoeksprojecten worden deskundig begeleid en leiden tot kwaliteitsverhoging in alle geledingen; iedereen ontwikkelt een academische denk- en werkhouding en het brengt voortdurend nieuwe ontwikkelingen op gang. Leren, onderzoeken, werken, opleiden en professionaliseren hangen nauw met elkaar samen.

Lerende cultuur
Het AOS-netwerk krijgt steeds meer betekenis voor studenten en beïnvloedt door haar werkwijze ook de lerende cultuur van alle deelnemende partners. We leren van en met elkaar! Stagiaires onderling helpen elkaar groeien door intervisie-bijeenkomsten waarin casussen worden besproken, oudergesprekken worden gesimuleerd en uiteenlopende problemen worden gedeeld, over de verschillende jaarlagen heen en met studenten van alle scholen van OMO Scholengroep Helmond. Deze sessies worden erg gewaardeerd door studenten.

Onze schoolopleiders:
Mevrouw G. Jahfel (Vakcollege Helmond):
g.jahfel@vakcollege.nl
De heer J. Meulenbroeks (Carolus Borromeus College):
j.meulenbroeks@carolus.nl
Mevrouw C. Bol (bovenschools + Dr. Knippenbergcollege):
c.bol@drknippenbergcollege.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.