We leven in een bruisende regio! Volgens velen de meest innovatieve omgeving van heel Europa. Vrijwel nergens gaan de ontwikkelingen zo snel als hier. Als Brainport School werken wij zo voortdurend aan een onderwijsontwikkeling die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereidt op hun toekomst in de 21e eeuw. Onze leerlingen kunnen deelnemen aan verschillende projecten die georganiseerd worden door Brainport Scholen en ook binnen ons onderwijs proberen we zoveel mogelijk de 3 pijlers van Brainport Scholen terug te laten komen. Dat zijn:

  • 3O-leren: ondernemend, onderzoekend en ontwerpend
  • Omgevingsgericht leren: realistische vraagstukken halen we in de school we verweven de lesstof met de buitenwereld.
  • Internationalisering: het gaat om wereldburgerschap, jezelf kunnen verhouden in een steeds internationaler wordende omgeving.