Skip to content

Boeken

Boeken

Zoeken

Wij hebben het leveren van schoolboeken uitbesteed aan de firma Iddink. De schoolboeken zijn grotendeels gratis. Voor de zomervakantie wordt de benodigde informatie over het bestelproces door Iddink toegestuurd. Bestellen gaat via de website (www.iddink.nl) en wanneer u op tijd bestelt, worden de boeken in de zomervakantie voor het nieuwe schooljaar thuis bezorgd. Sommige boeken worden in de eerste schoolweek door school verstrekt. Dit zijn veelal werkboeken. Op de website van Iddink kunnen ook leermiddelen besteld worden die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Ook kan het zijn dat Iddink bepaalde schoolbijdragen voor ons int.

Veel boeken zijn tweedehands omdat ze meerdere jaren gebruikt worden. De schoolboeken zijn eigendom van de school en moeten aan het einde van het schooljaar ook weer worden ingeleverd. Dat gebeurt op school. Daarom mag er ook in de werkboeken niet geschreven worden. Dat gebeurt op school. Iddink stuurt tijdig de informatie over de dag en het tijdstip waarop de boeken ingeleverd dienen te worden, inclusief een inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld en er wordt een inleverbewijs mee gegeven. Bewaar dit goed. Indien u verhinderd bent, kunt u iemand anders vragen de boeken in te leveren. De boeken kunt u eventueel ook op eigen kosten opsturen naar Iddink, maar dan heeft u geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.