Skip to content

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Zoeken

Het Carolus Borromeus College maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs SWV Helmond-Peelland VO. Het samenwerkingsverband is in februari 2013 statutair opgericht en heeft de wet passend onderwijs een jaar eerder ingevoerd dan de landelijke invoering.

Het samenwerkingsverband beslist over:

  • Het verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
  • Het toewijzen van een arrangement voor het volgen van het onderwijs in een school van voortgezet onderwijs (vo).
  • Het verstrekken van een aanwijzing lwoo of een toelaatbaarheidsverklaring (tlv-pro).

Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de website van het SWV Helmond-Peelland VO.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.