Skip to content

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Zoeken

Het Carolus Borromeus College maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs SWV Helmond-Peelland VO. Het samenwerkingsverband is in februari 2013 statutair opgericht en heeft de wet passend onderwijs een jaar eerder ingevoerd dan de landelijke invoering.

In het ondersteuningsplan 2018-2022 staan de doelstellingen van SWV Helmond-Peelland VO beschreven. Belangrijk is dat er een accentverschuiving ontstaat: niet de zorg voor leerlingen maar de ondersteuning van deze leerlingen met bijzondere hulpvragen om onderwijs te volgen staat centraal.

Het samenwerkingsverband is voor de scholen ondersteunend bij:

  • De uitvoering van de zorgplicht om voor ieder kind binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te zoeken.
  • Het verminderen van de toestroom naar het speciaal onderwijs.
  • De uitvoering van de landelijke bezuinigingsoperatie.

Het samenwerkingsverband beslist over:

  • Het verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
  • Het toewijzen van een arrangement voor het volgen van het onderwijs in een school van voortgezet onderwijs (vo).
  • Het verstrekken van een aanwijzing lwoo of een toelaatbaarheidsverklaring (tlv-pro).

Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de website van het SWV Helmond-Peelland VO.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.