Skip to content

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Zoeken

In schooljaar 2013-2014 is in Helmond de pilot ‘Passend Onderwijs’ gestart. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte daar waar mogelijk in het reguliere onderwijs proberen onder te brengen. Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs landelijk ingevoerd.

Voor leerlingen die behoefte hebben aan zwaardere ondersteuning wordt een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan stellen we omvang en inhoud van de begeleiding vast, wie deze begeleiding gaat uitvoeren en hoe dit gebeurt. Dit handelingsplan wordt minimaal 2x per jaar met ouders/verzorgers en eventuele externe hulpverleners geëvalueerd in een MDO.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.