Skip to content

Carolus-XL

Carolus-XL

Zoeken

Carolus-XL: zeg maar wat je wilt doen!

School is meer dan het volgen van je lesrooster. Op deze pagina kun je zien wat je op of via het Carolus allemaal zou kunnen gaan doen, naast het behalen van een mooi diploma. Waar heb jij belangstelling voor? Je ziet hieronder wat er allemaal mogelijk is!

Alle leerlingen in de school hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan Carolus-XL. De laatste twee letters zeggen het al: eXcelLeren. Binnen Carolus-XL kun je laten zien wat je in huis hebt: je kunt je eigen talent of interesse verder ontwikkelen. Je mag excelleren op het gebied dat jij zelf kiest! Binnen Carolus-XL gaat het niet om een cijfer of beoordeling, maar om iets doen wat je leuk vindt, waar je beter in wilt worden en waar je jezelf in uit kunt dagen. Voor de een is dat muziek maken, voor de ander debatteren, sporten of lekker praktisch bezig zijn bij techniek of beeldende vorming. Carolus-XL biedt jou de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. In het overzicht hieronder vind je allerlei mogelijkheden waarvoor je jezelf kunt aanmelden. De meeste programma’s bieden we in de plustijden aan. Heb je vragen? Neem contact op met de docent die genoemd staat als contactpersoon.

Hoe leerlingen het ervaren? Klik hier: leerlingen aan het woord!

Heb je vragen over Carolus-XL? Neem dan contact op met mevrouw C. Brunklaus, de coördinator van het programma.

 

Het aanbod

Techniek en Technologie

Wat ga je doen?
De leerlingen maken techniekwerkstukken af of kunnen aan zelfgekozen werkstukken/opdrachten werken. Leerlingen van de bovenbouw kunnen hun profielwerkstuk praktisch uitvoeren.

Wanneer is het?
Plustijd, 7e uur op woensdag.

Wie mogen er deelnemen?
Alle leerlingen mogen deelnemen, iedereen is welkom!

Contactpersoon:
Dhr Wijers – wrr@omosghelmond.nl

Wat ga je doen?
Maximaal tien leerlingen werken 2 dagen in de week na schooltijd aan de FLL. Ze bouwen en programmeren een robot om missies op een mat te kunnen uitvoeren en werken aan een project om problematiek binnen een bepaald thema creatief op te lossen.

Wanneer is het?
Dat is afwisselend per jaar en ook binnen het jaar, afhankelijk van het rooster. Op dit moment is het op de maandagmiddag en donderdagmiddag van 15:15 tot 17:00, na de regiofinale (dat is 12-12-2020) is het alleen nog maar op de donderdagmiddagen tot het einde van het schooljaar. Dit is in lokaal 14.

Wie mogen er deelnemen?
Leerjaar 1 en 2. Affiniteit met Lego en/of programmeren is fijn.

Contactpersoon:
Dhr Mol – mlw@omosghelmond.nl

Ben jij een leerling uit 3 mavo, 4 havo/vwo of 5 vwo dan kun jij aansluiten bij het Force Fusion roboticateam.

Het team is opgericht door studenten en een docent van Fontys Hogescholen.

Uitganspunt is dat het team bestaat uit maximaal negen Helmondse middelbare scholieren en met die leerlingen gaan we een traject aan met als doel om samen met de studenten een volledig werkende robot te ontwerpen, produceren en testen. En om uiteindelijk mee te doen met een regionale competitie in Amerika. We  wonnen al awards in San Diego en San Francisco! Meer info hier.

Het traject neemt een schooljaar in beslag en er is een selectieprocedure om erbij te kunnen komen.

Bij mevr. Brunklaus kun je verder informatie krijgen.

Wat ga je doen?
3D Design is een creatief en technisch vak waarmee je veel voordeel kan hebben in diverse vervolgopleidingen. Onder andere handig als voorkennis en vaardigheid bij:

 • Architectuur
 • Binnenhuisarchitectuur
 • Gamedesign
 • Advertising
 • Product design
 • Standbouw
 • Auto-industrie

Wanneer is het?
De plustijd is donderdags het zevende uur in lokaal C010. Mochten er genoeg leerlingen zijn die interesse hebben, maar die pas het achtste uur plustijd kunnen volgen dan gaan we ook in dat uur een extra plustijd plannen.

Wie mogen eraan deelnemen?
Leerlingen vanaf de 3e klassen.

Wie is de contactpersoon?
Dhr B. Bosmans – B.Bosmans@omosghelmond.nl.

Sport en Spel

Topsport: sport, dans, zang, acteren op regionaal of nationaal niveau.

Ben jij heel goed in een van de genoemde zaken, dan kun je in overleg uren vrij krijgen tijdens de lesdag om bijvoorbeeld aan je huiswerk te werken. Zo kun je voldoende tijd vrij maken om met je talent bezig te kunnen blijven.

Bij mevr. Brunklaus kun je verder informatie krijgen.

Wat ga je doen?
Maximaal 20 leerlingen gaan na schooltijd bij elkaar zitten om het spel MTG te leren en spelen.

Wanneer is de activiteit?
Dat is afwisselend per jaar en ook binnen het jaar, afhankelijk van het rooster. Op dit moment is het op de maandagmiddag 15:15 tot 17:00, vanaf januari 2021 tot het einde van het schooljaar.

Wie mogen er deelnemen?
Alle jaarlagen; de leerling moet wel de Engelse taal en rekenen redelijk beheersen en mag gewoon langskomen in het lokaal (226).

Contactpersoon:
Dhr Mol – mlw@omosghelmond.nl

Wat houdt de activiteit in?
– Beter leren trampolinespringen (ondersteuning voor de turnonderdelen binnen de L.O.-les richting trampolinespringen).
– Vrij springen omdat je het leuk vind om te springen.
– Nieuwe sprongen aanleren.

Wanneer is de activiteit?
Donderdagmiddag het 7e en 8e uur. 

Voor welke leerjaren is deze activiteit?
Alle leerlagen, iedereen mag meedoen. Via Magister kun je je inschrijven.

Contactpersoon:
Dhr v.d. Steen – T.vanderSteen@omosghelmond.nl

Wat houdt de activiteit in?
Je vind het leuk om een sport te doen en sport graag een extra uurtje. Dit kunnen alle sporten zijn.

Wanneer is de activiteit?
Woensdagmiddag het 7e en eventueel 8e uur

Voor welke leerjaren is deze activiteit?
Iedereen mag meedoen, alle klassen.

Contactpersoon:
Dhr N. Laros – N.Laros@omosghelmond.nl

Via Magister kun je je inschrijven.

Wat houdt de activiteit in?
Je leert schaken aan de hand van instructie van de docent. Daarna ga je oefenen, soms in tweetallen. Er is in de schaaklessen veel ruimte voor spelvormen en partijen om het geleerde in te oefenen. Je doet kennis op over schaken, ontwikkelt een hoger spelniveau en neemt deel aan toernooien, bijvoorbeeld het NK schoolschaken. De uitdaging in je denken kent bij schaken geen grens. Schaken doet met name een beroep op probleemoplossend vermogen (analyseren), concentratievermogen en creativiteit.

Wanneer is de activiteit?
De schaaklessen vinden voorlopig plaats op vrijdagmiddag tijdens het 8e lesuur.

Wie mogen er deelnemen?
Iedereen is welkom:  mavo, havo, vwo, klas 1 t/m 6, beginners en gevorderden. Groepjes worden ingedeeld op speelsterkte.

Contactpersoon:
Mevrouw C. Blank-Voorthuis – c.blank-voorthuis@omosghelmond.nl

Politiek, debat en discussie

Wat houdt de activiteit in?
We houden ons bezig met het debat. Waar moet je dan aan denken? Je leert beter spreken, presenteren én naar elkaar luisteren. Ook leer je sneller – inhoudelijk – te reageren op wat anderen zeggen. Het is bij een debat niet de bedoeling om je gelijk te halen; het delen van informatie is het allerbelangrijkst. We houden ons bezig met stellingen over actuele zaken en vormen een mening over wat zich afspeelt in de maatschappij. Je ontwikkelt een kritische blik en doet kennis op van de wereld om je heen. Ook leer je je te verplaatsen in een ander.

Wanneer is de activiteit?
Donderdagmiddag, lokaal 125

Wie mogen er deelnemen?
Alle leerlingen mogen deelnemen, iedereen is welkom!

Contactpersoon:
Mevrouw Vaes, k.vaes@omosghelmond.nl en dhr Van den Biggelaar, m.vandenbiggelaar@omosghelmond.nl.

Wat houdt de activiteit in?
Je debatteert in het Engels via een vaste debatstructuur over wereldproblematiek Je vertegenwoordigt een land, doet onderzoek naar de standpunten van dit land en verdedigt dit standpunt aan de hand van een resolutie ( een aantal uitspraken over je standpunten). Je leert ook resoluties schrijven, je leert onderzoek doen en voor een groep spreken/presenteren/speechen.

Wanneer is de activiteit?
Woensdagmiddag van 16:00 – 17:00.

Wie mogen er deelnemen?
Leerlingen uit 3, 4, 5 vwo/gymnasium, 3, 4 havo en 3, 4 mavo. Eindexamen leerlingen mogen meedoen mits ze er erg goed voor staan en de kans erg groot is dat ze gemakkelijk kunnen slagen, dit gaat dus in overleg en mag niet zomaar. Basiskennis van de Engelse taal is wel vereist, maar dat is eigenlijk nooit een probleem.

Contactpersoon:
Dhr Tiggelman – t.tiggelman@omosghelmond.nl

Wat houdt de activiteit in?
Leerlingen zijn ambassadeur vanuit het Carolus, gericht op internationalisering en Europakunde. Zij doorlopen de volgende activiteiten: de week van Europa meehelpen organiseren + gastsprekers ontvangen;  deelname aan de jaarlijkse Junior Ambassador-dag ; helpen tijdens de open dag; inrichten EU-infopoint.

Wanneer zijn de activiteiten?
Verschillende tijden, er worden steeds afspraken gemaakt.

Wie mogen er deelnemen?
Het is geschikt voor elk leerjaar, met name gericht op klas 2, 3 en 4 mavo/havo/vwo, de voorkennis wordt aangedragen tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, LEF, maatschappijleer en global issues.

Contactpersoon:
Dhr Lathouwers – j.lathouwers@omosghelmond.nl

Informatie volgt!

Ben je geïnteresseerd in politiek op het niveau van de gemeente? In Helmond hebben we een jeugdgemeenteraad. De jongeren komen met ideeën, debatteren hierover en kaarten onderwerpen aan bij de gemeenteraad. Neem voor meer informatie contact op met:  b.van.der.berg@helmond.nl

Kijk ook op Facebook: https://www.facebook.com/jeugdgemeenteraadhelmond/

Wil jij meedoen aan veranderingen bij ons op school?

Neem contact op met de leerlingenraad: leerlingenraad@carolus.nl.

Meer informatie op deze pagina.

Kunst en Cultuur

Wat houdt de activiteit in?
Leerlingen kunnen aan een eigen creatieve opdracht komen werken. Ze worden hierbij uitgedaagd en ondersteund door een beeldende vormingsdocent en mogen een keuze maken uit alle materialen en technieken die op school beschikbaar zijn.

Wanneer?
Dinsdag het 7e uur in lokaal 002 (plustijd)

Wie mogen er deelnemen?
Klas 1 en 2 (alle niveaus): iedereen is welkom!

Contactpersoon:
Mevrouw Snelder – S.snelder@omosghelmond.nl

Wat houdt de activiteit in?
Zing je ook zo graag? Thuis onder de douche of samen met anderen? Samen met de docent ga je je muzikaliteit vergroten als het gaat om meerstemmige, ritmische zang en “move & groove”.  In overleg met elkaar wordt bepaald welke popmuziek gezongen wordt. Denk hierbij aan nummers zoals die van GLEE, Pentatonix, PitchPerfect. Er wordt ook gewerkt aan improvisatie.

Wanneer is de activiteit?
Op dinsdag het 7e uur vindt deze activiteit plaats, tijdens een plusuur. Via Magister kun je je voor deze activiteit wekelijks inschrijven.

Wie mogen er deelnemen?
Deze activiteit is voor iedereen, iedereen is welkom! En enige voorkennis van zang en/of muziek is niet nodig.

Contactpersoon:
Mevrouw Van der Hulst – C.vanderHulst@omosghelmond.nl 

Media en journalistiek

Wat houdt de activiteit in?
Leerlingen van Carolus, Knip, Vakcollege en Praktijkschool (samen OMO Scholengroep Helmond) schrijven, fotograferen en/of filmen voor www.mediahuishelmond.nl. Redactieleden bepalen zelf de onderwerpen: binnen of buiten school, landelijke of internationale thema’s: alles is mogelijk. Met de perskaart kun je naar onder meer sportwedstrijden en het theater. Natuurlijk gebruiken we sociale media om veel mensen te betrekken bij jouw bijdragen!

Wanneer is de activiteit?
Redactievergaderingen ca. 6x per jaar, eindejaarsuitje, gastlessen en zelf in actie. Er zijn geen vaste momenten in de agenda.

Wie mogen er deelnemen?
Iedereen is welkom!

Contactpersoon:
Dhr Vermeulen.

Voor uitbreiding van onze gezellige team redacteuren zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die samen met ons het wijkblad tot stand willen brengen. Vind je het leuk om interviews af te nemen en/of artikelen te schrijven? Ben je betrokken bij de wijk en beheers je de Nederlandse taal goed? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! Heb je een leuk idee of wil je ergens over schrijven? Dan nodigen wij jou uit om daarover te schrijven en de teksten bij ons aan te leveren!

Wil je graag meer informatie over de functie en/of wil je teksten aanleveren? Stuur ons dan een e-mail: redactie@brandevoortercourant.nl. We hopen snel van je te horen!

Hoofdredacteur: Hans Minkjan.

Talen

Wat houdt de activiteit in?
Je kunt certificaten halen in samenwerking met het Goethe-Instituut: A2,B1,B2,C1- Goethe-Zertifikat. (internationaal erkend). De vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Je kunt vrijstelling voor spreken en schrijven in de eindexamenklas krijgen: A2 voor mavo, B1 voor havo en B2 voor Vwo.

Wanneer is de activiteit?
Start training in herfst, examen in maart/april, aanmelding schriftelijk via formulier/rondbrief in oktober.

Wie mogen er deelnemen?
Certificaten zijn te behalen in voorexamenklassen: A2 in 3m- B1 in 4h en B2 in Vwo. Eventueel kan er nog op hoger niveau een certificaat worden gehaald.

Contactpersoon:
Mevrouw Thüne – THC@omosghelmond.nl.

Wat houdt de activiteit in?
Je kunt een certificaat halen op verschillende niveaus: ERK niveau A1, A2, B1, B2. Op de niveaus worden 4 vaardigheden getest: luisteren, spreken, schrijven en lezen.

Wanneer is de activiteit?
Op verschillende tijdstippen worden de vaardigheden getest. Daarover krijg je meer informatie bij mevr. Noordermeer.

Wie mogen er deelnemen?
A1: klas 1 Havo/Vwo, 2Mavo,
A2 klas 3h/v, B1 4h/v,
B2 5, 6vwo.
In principe is er geen voorkennis vereist. Door middel van de gegeven training wordt bepaald welk niveau de leerling heeft. Eventueel kan er nog op hoger niveau een certificaat worden gehaald.

Contactpersoon:
Mevrouw Noordermeer – NOJ@omosghelmond.nl.
Bij haar kun je een inschrijfformulier krijgen en invullen.

Natuurlijk kun je bij ons op school je certificaat Cambridge behalen! Er zijn verschillende niveaus. Meer informatie hierover volgt spoedig op deze plek.

Wil jij Spaans leren? We werken samen met het het Dr. Knippenbergcollege. Voor informatie kun je bij mevr. Brunklaus terecht.

Bèta-vakken: Olympiades

Voor de Olympiades geldt dat het een uitdagende toets is met alle examenonderwerpen. Het punt dat je haalt voor de olympiade kan je inzetten in plaats van een practicum uit periode 2 of 3. Leerlingen hoeven niet vooraf aan te geven of ze het punt willen inzetten voor een practicum: je mag afwachten hoe de practica gaan en dan alsnog het cijfer inzetten als het practicum tegenvalt.

Voor wie?
De Olympiade is beschikbaar voor klas 4V, 5V en 6V.

Wanneer?
De eerste toets maken leerlingen in december onder lestijd.

Contactpersoon:
Meer informatie of aanmelden via mevr. Schrevel-Raaijmakers.

Deze Olympiade is bedoeld voor leerlingen uit de 2e en 3e klas van de havo en het vwo. De NOJ bestaat elk jaar uit drie rondes. De eerste ronde bestaat uit opgaven die online gemaakt worden, deze eerste ronde vindt plaats tussen 18 januari en 29 januari 2021. Binnen deze periode kiest de school een toetsmoment.

Wil je hieraan meedoen? Geef je uiterlijk op 10 januari op bij mevr. Brunklaus. Bij haar kun je ook verdere informatie krijgen.

Leerlingen van de bovenbouw vwo  kunnen aan deze Olympiade meedoen. Voorkennis is hoe dan ook vereist en het niveau is zeer hoog.

Je kunt natuurlijk altijd bij je natuurkunde-docent informatie vragen.

Verdere regelingen lopen via mevr. Brunklaus.

Er is niets inwisselbaar qua cijfers voor deelname bij de Olympiade.

Er zijn twee Olympiades: de wiskundekangoeroe voor de onderbouw en Wiskunde Olympiade voor de bovenbouw.

Wat houdt de activiteit in?
Voor leerlingen van de 1e t/m de 5e klas havo/vwo zijn er mogelijkheden om aan wedstrijden mee te doen. Er zijn voorkennis-vereisten.

Voor onderbouwleerlingen is er één olympiade: Wiskundekangoeroe. Dus de eersteklasser krijgt dezelfde als een derdeklasser.

Bovenbouwleerlingen: vierdeklassers hebben een grotere uitdaging dan wanneer je in de 5e of 6e klas zit. Wie Wiskunde B volgt, zal zich ook moeten inwerken in de Wiskunde A-stof en andersom. Let op: dit kost tijd. Volg je Wiskunde D, waar A- en B-onderdelen inzitten, kost het ook voorbereidingstijd.

Wie mogen er deelnemen?
Je mag altijd meedoen. Let op de voorkennis-vereisten.

Contactpersoon:
De contactpersoon is je eigen wiskundedocent, bij hem/haar kun jij je opgeven.

Deze Olympiade is voor onderbouwleerlingen uit klas 3 havo en 3 vwo, met scheikunde in het pakket. Je doet mee uit interesse en voor de lol. Het kan je natuurlijk ook helpen ter voorbereiding op het eindexamen.

Voor deze Olympiade kun je je opgeven tussen 15 en 29 maart, via mevr.  Van Oostrum.

Op de site vind je nog meer informatie: https://www.slo.nl/thema/meer/olympiades/welke-olympiades/ijso/

De Olympiade is voor de bovenbouwleerlingen uit de klassen 5 havo, 4, 5 en 6 vwo, met Scheikunde in het pakket.

Je doet mee uit interesse en voor de lol. Het kan je natuurlijk ook helpen ter voorbereiding op het eindexamen.

Voor deze Olympiade kun je je opgeven tussen 11 januari en 2 februari, via mevr.  Van Oostrum.

Op de site vind je nog meer informatie: http://www.scheikundeolympiade.nl/index.php

Tijdens de Sterrenkunde Olympiade word je uitgedaagd om je te verdiepen in gecompliceerde sterrenkundige onderwerpen. Deze mogelijkheid voor leerlingen van het Carolus is nog in ontwikkeling. Wordt vervolgd!

Meer info op http://www.sterrenkundeolympiade.nl/.

Je toekomst: alvast verder kijken

Ben jij iemand die al ideeën heeft over wat je na je diploma zou willen gaan doen en wil je dit verder onderzoeken?

Dan kun je dit doen:

 • Je bespreekt met je mentor dat je een soort stage wilt gaan doen
 • Je zoekt zelf contact met de loopbaancoach: mevr. Martens als je op de mavo zit, of met mevr. Hermans als je op havo of vwo zit.

Zorg er steeds voor dat je mevr. Brunklaus in de cc zet in de mail naar een van de loopbaancoaches, want je gaat met een dergelijke stage meedoen aan het XL- programma.

Ben jij een leerling uit de bovenbouw havo/vwo en heb jij wat tijd over om college te volgen op een universiteit of hogeschool?

Hier volgt het stappenplan:

 • Je zoekt de site van een universiteit of hogeschool op.

Fontys Hogescholen
Op de site vind je mogelijkheden als je ‘studeren‘ aanklikt. Bijvoorbeeld een sneakpreview of proefstuderen.

TU Eindhoven
De TU/e heeft op dit moment geen precollege georganiseerd.

Rabout Universiteit Nijmegen
Kijk voor alle informatie op https://www.ru.nl/puc/.

Tilburg University
Kijk eens hier: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/meeloopdag
of neem een kijkje op deze pagina:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/mastervoorlichting/terugkijken.

 • Je kiest het college/vak dat je zou willen volgen.
  Misschien kun je het online reeds volgen. Dan is dat gelijk gelukt en ga je verder kijken of je tijd nodig hebt tijdens school.
 • Je vraagt toestemming aan je mentor, de vakdocenten van de vakken die je in zou willen zetten.
 • Je zet het verzoek op de mail gericht aan mevr. Brunklaus met je mentor, docenten en de leerlingcoördinator in de cc.
 • Je vraag eventueel extra informatie aan mevr. Brunklaus.

Dan volgt er hopelijk toestemming en wordt het organisatorisch voor je geregeld.

Let op:  bij eventuele lessen die je mist, moet je zelf nagaan wat je hebt gemist!

Een extra vak

Als je naar de bovenbouw gaat van je afdeling (mavo+, havo, atheneum of gymnasium) en het blijkt dat je 7,5 gemiddeld staat voor de vakken, dan kun je ervoor kiezen een extra vak te gaan doen. De voorlichting krijg je in klas 3 van je mentor en van de loopbaanbegeleider. Zij hebben je ook begeleid in je profielkeuze.

Met een extra vak ga je meedoen aan het XL-programma!

Naast dat gemiddelde van 7,5 moet je toestemming van de vakdocent krijgen en moet er een go komen vanuit de overgangsvergadering.

Verdere info bij mevr. Brunklaus.

Een project tijdens de lessen

Zit jij in de onderbouw bij ons op school en gaan de vakken je gemakkelijk af? Dan kun je een eigen gekozen project gaan doen.

Bijvoorbeeld hoe medicijnen ontstaan of hoe je goed kunt leren tekenen. Ook kun je uitzoeken hoe de recherche in Nederland werkt of werken aan een zelf geschreven boek.

Docenten kunnen aangeven dat jij inderdaad een uur minder les nodig hebt. Het gaat dan om drie lesuren die jij minder zou kunnen gaan doen.

Bij mevrouw Mickers kun je verdere informatie krijgen.

Als je een project doet, ga je meedoen aan het XL-programma!

Een vak op hoger niveau

Ben je goed in een bepaald vak en zou je het best op hoger niveau een certificaat willen halen?

Dit moet je doen:

 • Vraag aan je docent of je goed genoeg bent om je voor te breiden voor een eindexamen op mavo-, havo- of vwo- niveau.
 • Neem contact op met dhr v.d. Biggelaar of mevr. Kozygit als je op mavo zit en voor havo bij mevr Brunklaus.  

Versneld examen

Ben jij heel goed in een vak en zou je best versneld examen willen doen?

Dit moet je doen:

 • Vraag aan je docent of je goed genoeg bent om je voor te breiden voor een eindexamen op Mavo, Havo of VWO- niveau.
 • Neem contact op met dhr v.d. Biggelaar of mevr. Kozygit als je op mavo zit en voor havo bij mevr Brunklaus.  

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.