Skip to content

XL-leren

XL-leren

Zoeken

XL-leren: zeg maar wat je wilt doen!

School is meer dan het volgen van je lesrooster. Op deze pagina kun je zien wat je op of via het Carolus allemaal zou kunnen gaan doen, naast het behalen van een mooi diploma. Waar heb jij belangstelling voor? Je ziet hieronder wat er allemaal mogelijk is!

De meeste mensen denken bij XL-Leren aan leerlingen die hele goede resultaten halen op school, niets is minder waar. Alle leerlingen mogen meedoen, sterker nog, we raden het van harte aan want ze maken je schooltijd nóg leuker! Kijk maar eens naar het enorme aanbod hieronder. Een paar voorbeelden: trampolinespringen bij de Carolus Bouncers, zingen bij de Voice of Carolus, robots bouwen bij de LEGO League, leren schaken, het kunstatelier, de techniek-werkplaats, 3d-design, beter worden in een vreemde taal bij Cambridge, Delf of Goethe, de debatclub of de redactie van Mediahuis Helmond. The sky is the limit.

Binnen XL-leren kun je laten zien wat je in huis hebt: je kunt je eigen talent of interesse verder ontwikkelen. Je mag excelleren op het gebied dat jij zelf kiest! Binnen XL-leren gaat het niet om een cijfer of beoordeling, maar om iets doen wat je leuk vindt, waar je beter in wilt worden en waar je jezelf in uit kunt dagen. Voor de een is dat muziek maken, voor de ander debatteren, sporten of lekker praktisch bezig zijn bij techniek of beeldende vorming. XL-leren biedt jou de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

Hoe leerlingen het ervaren? Klik hier: leerlingen aan het woord!

Heb je vragen over XL-leren? Neem dan contact op met mevrouw E. Vermeulen, de coördinator van het programma.

 

Het aanbod

Bèta-vakken: Olympiades

Super interessant: sterrenkunde! Tijdens de Sterrenkunde Olympiade word je uitgedaagd om je te verdiepen in gecompliceerde sterrenkundige onderwerpen. Deze mogelijkheid voor leerlingen van het Carolus is nog in ontwikkeling. Wordt vervolgd!

Meer info op http://www.sterrenkundeolympiade.nl/.

Vind je biologie hartstikke leuk en gaat het je makkelijk af? Zit je in de bovenbouw van het vwo? Doe dan mee aan de olympiade!

Voor de Olympiades geldt dat het een uitdagende toets is met alle examenonderwerpen. Het punt dat je haalt voor de olympiade kan je inzetten in plaats van een practicum uit periode 2 of 3. Je hoeft niet vooraf aan te geven of ze het punt willen inzetten voor een practicum: je mag afwachten hoe de practica gaan en dan alsnog het cijfer inzetten als het practicum tegenvalt.

Wanneer?
De eerste toets maak je in december onder lestijd.

Contactpersoon:
Meer informatie of aanmelden via mevr. E. de Schrevel-Raaijmakers.

Een leuke en uitdagende internationale competitie voor iedereen die geïnteresseerd is in biologie, natuurkunde en scheikunde!

De IJSO (International Junior Science Olympiad) is een wedstrijd op het gebied van science (biologie, natuurkunde en scheikunde). Deze Olympiade is voor onderbouwleerlingen uit klas 3 havo en 3 vwo.

De olympiade bestaat uit een schriftelijke voorronde van 100 minuten op de eigen school, een nationale eindronde van één dag met theoretisch en praktisch werk en een internationalal deel met drie toetsen: een toets met meerkeuzevragen, een toets met open vragen en een practicumtoets.

Je doet mee uit interesse en voor de lol. Het kan je natuurlijk ook helpen ter voorbereiding op het eindexamen.

Voor deze Olympiade kun je je opgeven tussen 15 en 29 maart, via mevr. A. van Oostrum.

Op de site vind je nog meer informatie: https://www.slo.nl/thema/meer/olympiades/welke-olympiades/ijso/

Natuurkunde is echt jouw ding! Zit je in de tweede of derde klas van de havo of het vwo? Doe dan mee aan de olympiade!

De NOJ bestaat elk jaar uit drie rondes. De eerste ronde bestaat uit opgaven die online gemaakt worden, deze eerste ronde vindt plaats tussen 18 januari en 29 januari 2021. Binnen deze periode kiest de school een toetsmoment.

Wil je hieraan meedoen? Geef je op bij mevr. E. Vermeulen. Bij haar kun je ook verdere informatie krijgen.

Zit je in de bovenbouw van het vwo en is natuurkunde jouw ding? Doe dan mee aan de Olympiade! 

Je kunt natuurlijk altijd bij je natuurkunde-docent informatie vragen.

Neem voor verdere regelingen en informatie contact op met je natuurkunde-docent of met mevr. E. Vermeulen.

Ben jij geïnteresseerd in scheikunde? Dan is deze internationale competitie iets voor jou!

Deze Olympiade is voor de bovenbouwleerlingen uit de klassen 5 havo, 4, 5 en 6 vwo, met scheikunde in het pakket.

Je doet mee uit interesse en voor de lol. Het kan je natuurlijk ook helpen ter voorbereiding op het eindexamen.

Voor deze Olympiade kun je je opgeven tussen 11 januari en 2 februari, via mevr.  A. van Oostrum.

Op de site vind je nog meer informatie: http://www.scheikundeolympiade.nl/index.php

Zit je in de onderbouw en vind je wiskunde leuk? Dan hebben we een leuke uitdaging: samen puzzels oplossen bij de Wiskunde-Kangoeroewedstrijd!

Wie mogen er deelnemen?
Je mag altijd meedoen.

Contactpersoon:
De contactpersoon is je eigen wiskundedocent, bij hem/haar kun jij je opgeven.

Vind jij wiskunde leuk en ben je er goed in? Zit je in de bovenbouw? Doe dan mee aan de Wiskunde Olympiade! Je kunt hier je kennis en vaardigheden testen in een competitie tegen andere talenten.

Wie mogen er deelnemen?
Je mag altijd meedoen als je in de bovenbouw zit!

Contactpersoon:
De contactpersoon is je eigen wiskundedocent, bij hem/haar kun jij je opgeven.

Een extra vak

Als je naar de bovenbouw gaat van je afdeling (mavo+, havo, atheneum of gymnasium) en het blijkt dat je 7,5 gemiddeld staat voor de vakken, dan kun je ervoor kiezen een extra vak te gaan doen. De voorlichting krijg je in klas 3 van je mentor en van de loopbaanbegeleider. Zij hebben je ook begeleid in je profielkeuze.

Met een extra vak ga je meedoen aan het XL-programma!

Naast dat gemiddelde van 7,5 moet je toestemming van de vakdocent krijgen en moet er een go komen vanuit de overgangsvergadering.

Verdere info bij mevr. E. Vermeulen.

Kunst en Cultuur

Wat houdt de activiteit in?
Vind je het fijn om iets creatiefs te doen? Dan ben je welkom bij ons! Je kunt aan een eigen creatieve opdracht komen werken. Je wordt hierbij uitgedaagd en krijgt hulp van een beeldende vormingsdocent. Je mag een keuze maken uit alle materialen en technieken die op school beschikbaar zijn. Er valt bij ons veel te kiezen!

Wanneer?
Dinsdag het 7e uur in lokaal 002 (plustijd)

Wie mogen er deelnemen?
Zit je in klas 1 of 2, dan ben je van harte welkom!

Contactpersoon:
Mevrouw Snelder – s.snelder@omosghelmond.nl

Wat houdt de activiteit in?
Zing je ook zo graag? Thuis onder de douche of samen met anderen? Samen met de docent ga je je muzikaliteit vergroten als het gaat om meerstemmige, ritmische zang en “move & groove”.  In overleg met elkaar wordt bepaald welke popmuziek gezongen wordt. Denk hierbij aan nummers zoals die van GLEE, Pentatonix, PitchPerfect. Er wordt ook gewerkt aan improvisatie.

Wanneer is de activiteit?
Op dinsdag het 7e uur vindt deze activiteit plaats, tijdens een plusuur. Via Magister kun je je voor deze activiteit wekelijks inschrijven.

Wie mogen er deelnemen?
Deze activiteit is voor iedereen, iedereen is welkom! En enige voorkennis van zang en/of muziek is niet nodig.

Contactpersoon:
Mevrouw Van der Hulst – C.vanderHulst@omosghelmond.nl 

Media en journalistiek

Wat houdt de activiteit in?
Als je op het Carolus, de Knip, het Vakcollege of de Praktijkschool (samen OMO Scholengroep Helmond) zit en je houdt van schrijven, fotograferen en/of filmen voor www.mediahuishelmond.nl, dan ben je van harte welkom! Je wordt lid van een redactie en je bepaalt zelf de onderwerpen: binnen of buiten school, landelijke of internationale thema’s: alles is mogelijk. Met de perskaart kun je naar onder meer sportwedstrijden en het theater. Natuurlijk gebruiken we sociale media om veel mensen te betrekken bij jouw bijdragen!

Wanneer is de activiteit?
Redactievergaderingen ca. 6x per jaar, eindejaarsuitje, gastlessen en zelf in actie. Er zijn geen vaste momenten in de agenda.

Wie mogen er deelnemen?
Iedereen is welkom!

Contactpersoon:
Mevr. K. Peeters

Vind je het leuk om interviews af te nemen en/of artikelen te schrijven? Ben je betrokken bij de wijk en beheers je de Nederlandse taal goed? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die samen met ons het wijkblad willen maken. Heb je een leuk idee of wil je ergens over schrijven? Dan nodigen wij jou uit om daarover te schrijven en de teksten bij ons aan te leveren!

Wil je graag meer informatie over de functie en/of wil je teksten aanleveren? Stuur ons dan een e-mail: redactie@brandevoortercourant.nl. We hopen snel van je te horen!

Hoofdredacteur: Hans Minkjan.

Politiek, debat en discussie

Ben jij internationaal gericht? Dan kun je ambassadeur worden vanuit het Carolus. Er zijn allerlei activiteiten.

Wat houdt de activiteit in?
 Je helpt mee bij de organisatie van de week van Europa meehelpen organiseren, je doet mee aan  de jaarlijkse Junior Ambassador-dag; je helpt tijdens de open dag en ondersteunt bij het inrichten van onze EU-infopoint.

Wanneer zijn de activiteiten?
Verschillende tijden, er worden steeds afspraken gemaakt.

Wie mogen er deelnemen?
Het is geschikt voor elk leerjaar, met name gericht op klas 2, 3 en 4 mavo/havo/vwo, de voorkennis wordt aangedragen tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, LEF, maatschappijleer en global issues.

Contactpersoon:
Dhr. J. Lathouwers – j.lathouwers@omosghelmond.nl

Wat houdt de activiteit in?
Is debatteren echt jouw ding? Of wil je hierin groeien? We hebben op onze school een debatclub. Waar moet je dan aan denken? Je leert beter spreken, presenteren én naar elkaar luisteren. Ook leer je sneller – inhoudelijk – te reageren op wat anderen zeggen. We vinden het leuk om stellingen over actuele zaken te werken en zo vormen we een mening over wat zich afspeelt in de maatschappij. Je ontwikkelt een kritische blik en doet kennis op van de wereld om je heen. Ook leer je je te verplaatsen in een ander.

Wanneer is de activiteit?
Donderdagmiddag, lokaal 125

Wie mogen er deelnemen?
Alle leerlingen mogen deelnemen, iedereen is welkom!

Contactpersoon:
Mevrouw K. Vaes, k.vaes@omosghelmond.nl en de heer M. van den Biggelaar, m.vandenbiggelaar@omosghelmond.nl.

Ben je geïnteresseerd in politiek op het niveau van de gemeente? In Helmond hebben we een jeugdgemeenteraad. De jongeren komen met ideeën, debatteren hierover en kaarten onderwerpen aan bij de gemeenteraad. Neem voor meer informatie contact op met:  b.van.der.berg@helmond.nl

Kijk ook op Facebook: https://www.facebook.com/jeugdgemeenteraadhelmond/

Informatie volgt!

Wil jij meedoen aan veranderingen bij ons op school? En vind je het ook belangrijk om mee te kunnen denken?

Neem dan contact op met de leerlingenraad: leerlingenraad@carolus.nl.

Meer informatie op deze pagina.

Discussiëren en debatteren op school, en dan uiteindelijk het debat aangaan met Europese leerlingen!

Wat houdt de activiteit in?
Je debatteert in het Engels via een vaste debatstructuur over wereldproblematiek. We gaan resoluties schrijven, je wordt beter in onderzoek doen en voor een groep spreken, presenteren en speechen. Meer info hier.

Wanneer is de activiteit?
Woensdagmiddag van 16:00 – 17:00.

Wie mogen er deelnemen?
Zit je in de bovenbouw, dan ben je welkom! Eindexamenleerlingen mogen meedoen mits ze er erg goed voor staan en de kans erg groot is dat ze gemakkelijk kunnen slagen, dit gaat dus in overleg en mag niet zomaar. 

De MUN-club is een samenwerking met het Dr. Knippenbergcollege!

Contactpersoon:
De heer T. Tiggelman – t.tiggelman@omosghelmond.nl

Een project tijdens de lessen

Zit jij in de onderbouw bij ons op school en gaan de vakken je gemakkelijk af? Dan kun je een eigen gekozen project gaan doen.

Bijvoorbeeld hoe medicijnen ontstaan of hoe je goed kunt leren tekenen. Ook kun je uitzoeken hoe de recherche in Nederland werkt of werken aan een zelf geschreven boek.

Docenten kunnen aangeven dat jij inderdaad een uur minder les nodig hebt. Het gaat dan om drie lesuren die jij minder zou kunnen gaan doen.

Bij mevrouw L. Mickers kun je verdere informatie krijgen.

Als je een project doet, ga je meedoen aan het XL-programma!

Sport en Spel

Een populaire hobby, trampolinespringen, dus op het Carolus bieden we graag die mogelijkheid! Lekker springen met je vrienden, dat doen we bij de Carolus Bouncers.

Wat houdt de activiteit in?
– Beter leren trampolinespringen.
– Vrij springen omdat je het leuk vind om te springen.
– Nieuwe sprongen aanleren.

Wanneer is de activiteit?
Donderdagmiddag het 7e en 8e uur. 

Voor welke leerjaren is deze activiteit?
Iedereen mag meedoen, het maakt niet uit in welke klas je zit. Via Magister kun je je inschrijven.

Contactpersoon:
De heer N. Laros – n.laros@omosghelmond.nl

Ook al zo’n activiteit waar ontzettend veel mensen van genieten! Op het Carolus leer je het spel kennen en spelen we samen Magic The Gathering.

Wat ga je doen?
Maximaal 20 leerlingen gaan na schooltijd bij elkaar zitten om het spel MTG te leren en spelen.

Wanneer is de activiteit?
Dat is afwisselend per jaar en ook binnen het jaar, afhankelijk van het rooster. Op dit moment is het op de maandagmiddag 15:15 tot 17:00, vanaf januari 2021 tot het einde van het schooljaar.

Wie mogen er deelnemen?
Iedereen mag meedoen; je moet wel de Engelse taal en rekenen redelijk beheersen. Kom maar gewoon langs in lokaal (226).

Contactpersoon:
De heer W. Mol – mlw@omosghelmond.nl

Wat houdt de activiteit in?
Sport jij graag een extra uurtje? Dan gaan we dat toch doen! Alle sporten komen aan bod. Bewegen is leuk!

Wanneer is de activiteit?
Woensdagmiddag het 7e en eventueel 8e uur

Voor welke leerjaren is deze activiteit?
Iedereen mag meedoen, alle klassen.

Contactpersoon:
Dhr N. Laros – N.Laros@omosghelmond.nl

Via Magister kun je je inschrijven.

Wil je nou eindelijk wel eens schaken leren? Dan kan dat bij ons! We leren het samen en daarna ga je oefenen; ieder niveau is dus welkom! Schaken: steeds meer mensen vinden het enorm leuk.

Wat houdt de activiteit in?
Je leert schaken aan de hand van instructie van de docent. Daarna ga je oefenen, soms in tweetallen. Er is in de schaaklessen zeker veel ruimte voor spelvormen en partijen om het geleerde in te oefenen. Je doet kennis op over schaken, ontwikkelt een hoger spelniveau en neemt als je wilt deel aan toernooien, bijvoorbeeld het NK Schoolschaken.

Diverse vaardigheden komen aan bod bij schaken. Probleemoplossend vermogen, analyseren, creativiteit en je concentratievermogen verbetert ook. De uitdaging in je denken kent bij schaken geen grens. 

Wanneer is de activiteit?
De schaaklessen vinden voorlopig plaats op donderdag les 9 en 10.

Wie mogen er deelnemen?
Iedereen is welkom:  mavo, havo, vwo, klas 1 t/m 6, beginners en gevorderden. Groepjes worden ingedeeld op speelsterkte.

Contactpersoon:
Mevrouw C. Blank-Voorthuis – c.blank-voorthuis@omosghelmond.nl

Topsport: sport, dans, zang, acteren op regionaal of nationaal niveau.

Topsport (op regionaal of nationaal niveau) verdient aandacht! Zo kun je voldoende tijd vrij maken om je talent te ontwikkelen.

Bij mevr. E. Vermeulen kun je verder informatie krijgen.

Talen

Wil je je Duitse taal verbeteren en zelfs certificaten halen?

Wat houdt de activiteit in?
Je kunt certificaten halen in samenwerking met het Goethe-Instituut: A2,B1,B2,C1- Goethe-Zertifikat. (internationaal erkend). De vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Je kunt vrijstelling voor spreken en schrijven in de eindexamenklas krijgen: A2 voor mavo, B1 voor havo en B2 voor Vwo.

Wanneer is de activiteit?
Start training in herfst, examen in maart/april, aanmelding schriftelijk via formulier/rondbrief in oktober.

Wie mogen er deelnemen?
Certificaten zijn te behalen in voorexamenklassen: A2 in 3m- B1 in 4h en B2 in Vwo. Eventueel kan er nog op hoger niveau een certificaat worden gehaald.

Contactpersoon:
Mevrouw C. Thüne – thc@omosghelmond.nl.

Natuurlijk kun je bij ons op school je certificaat Cambridge behalen! Er zijn verschillende niveaus. Meer informatie hierover volgt spoedig op deze plek.

Wil je je Franse taal verbeteren en zelfs certificaten halen?

Wat houdt de activiteit in?
Je kunt een certificaat halen op verschillende niveaus: ERK niveau A1, A2, B1, B2. Op de niveaus worden 4 vaardigheden getest: luisteren, spreken, schrijven en lezen.

Wanneer is de activiteit?
Op verschillende tijdstippen worden de vaardigheden getest. Daarover krijg je meer informatie bij mevr. Noordermeer.

Wie mogen er deelnemen?
A1: klas 1 Havo/Vwo, 2Mavo,
A2 klas 3h/v, B1 4h/v,
B2 5, 6vwo.
In principe is er geen voorkennis vereist. Door middel van de gegeven training wordt bepaald welk niveau de leerling heeft. Eventueel kan er nog op hoger niveau een certificaat worden gehaald.

Contactpersoon:
Mevrouw Noordermeer – NOJ@omosghelmond.nl.
Bij haar kun je een inschrijfformulier krijgen en invullen.

Wil jij Spaans leren? We werken samen met het het Dr. Knippenbergcollege. Voor informatie kun je bij mevr. E. Vermeulen terecht.

Techniek en Technologie

Wat ga je doen?
Wil jij wat meer weten van 3D Design? Dit creatieve, technische vak bieden we aan op het Carolus! Op de computer ontwerp je de mooiste dingen; van sigarendoosje tot prachtige auto. Je kunt er voordeel bij hebben in diverse vervolgopleidingen, zoals (binnenhuis)architectuur, gamedesign, advertising, productdesign en de auto-industrie.

Wanneer is het?
De plustijd is donderdags het zevende uur in lokaal C010. Mochten er genoeg leerlingen zijn die interesse hebben, maar die pas het achtste uur plustijd kunnen volgen dan gaan we ook in dat uur een extra plustijd plannen.

Wie mogen eraan deelnemen?
Zit je in leerjaar 3 of hoger? Dan ben je van harte welkom!

Wie is de contactpersoon?
De heer S. Lavrijsen – s.lavrijsen@omosghelmond.nl.

Wat ga je doen?
Vind je het leuk om LEGO-robots te bouwen en programmeren? Dan is dit iets voor jou! Met maximaal tien andere leerlingen werk je twee dagen in de week na schooltijd aan de FLL: dat staat voor FIRST Lego League. Je bouwt en programmeert een robot om missies op een mat te kunnen uitvoeren en werkt aan een project om problematiek binnen een bepaald thema creatief op te lossen. En natuurlijk is er een competitie tegen andere scholen!

Wanneer is het?
Dat is afwisselend per jaar en ook binnen het jaar, afhankelijk van het rooster. Op dit moment is het op de maandag van 15:00 tot 17:00 uur. Dit is in lokaal 14.

Wie mogen er deelnemen?
Lijkt dit je wat en zit je in leerjaar 1 of 2? Meld je dan aan! Affiniteit met Lego en/of programmeren is fijn, maar niet noodzakelijk.

Contactpersoon:
De heer W. Mol – mlw@omosghelmond.nl

Ben jij een leerling uit 3 mavo, 4 havo/vwo of 5 vwo dan kun jij aansluiten bij het Force Fusion roboticateam.

Het team is opgericht door studenten en een docent van Fontys Hogescholen. Er doen leerlingen mee van onze school, het Dr. Knippenbergcollege en Vakcollege Helmond. Je leert ontzettend veel; veel meer dan technische vaardigheden alleen! Denk aan samenwerken, Engels, communicatie en meer.

Uitganspunt is dat het team bestaat uit maximaal tien Helmondse middelbare scholieren en met die leerlingen gaan we een traject aan met als doel om samen met de studenten een volledig werkende robot te ontwerpen, produceren en testen. En om uiteindelijk mee te doen met een regionale competitie in Amerika. We wonnen al awards in San Diego en San Francisco! Meer info hier.

Het traject neemt een schooljaar in beslag en er is een selectieprocedure om erbij te kunnen komen.

Bij mevr. E. Vermeulen kun je verder informatie krijgen.

Wat ga je doen?
Ben jij geïnteresseerd in techniek? Je maakt in onze werkplaats techniekwerkstukken of je werkt aan zelfgekozen werkstukken/opdrachten. Zit je in de bovenbouw? Dan kun je hier zelfs je profielwerkstuk praktisch uitvoeren!

Wanneer is het?
Plustijd, 7e uur op woensdag.

Wie mogen er deelnemen?
Alle leerlingen mogen deelnemen, iedereen is welkom!

Contactpersoon:
De heer R. Wijers – wrr@omosghelmond.nl

Je toekomst: alvast verder kijken

Ben jij iemand die al ideeën heeft over wat je na je diploma zou willen gaan doen en wil je dit verder onderzoeken?

Dan is een stage misschien iets voor jou!

Zorg er steeds voor dat je mevrouw E. Vermeulen in de cc zet in de mail naar een van de loopbaancoaches, want je gaat met een dergelijke stage meedoen aan het XL- programma.

Ben jij een leerling uit de bovenbouw havo/vwo en heb jij wat tijd over om college te volgen op een universiteit of hogeschool?

Misschien is een precollege iets voor jou!

  • Je zoekt de site van een universiteit of hogeschool op.

Fontys Hogescholen
Op de site vind je mogelijkheden als je ‘studeren‘ aanklikt. Bijvoorbeeld een sneakpreview of proefstuderen.

TU Eindhoven
De TU/e heeft op dit moment geen precollege georganiseerd.

Rabout Universiteit Nijmegen
Kijk voor alle informatie op https://www.ru.nl/puc/.

Tilburg University
Kijk eens hier: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/meeloopdag
of neem een kijkje op deze pagina:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/mastervoorlichting/terugkijken.

  • Je kiest het college/vak dat je zou willen volgen.
    Misschien kun je het online reeds volgen. Dan is dat gelijk gelukt en ga je verder kijken of je tijd nodig hebt tijdens school.
  • Je vraagt toestemming aan je mentor, de vakdocenten van de vakken die je in zou willen zetten.
  • Je zet het verzoek op de mail gericht aan mevr. E. Vermeulen met je mentor, docenten en de leerlingcoördinator in de cc.
  • Je vraag eventueel extra informatie aan mevr. E. Vermeulen.

Dan volgt er hopelijk toestemming en wordt het organisatorisch voor je geregeld.

Let op:  bij eventuele lessen die je mist, moet je zelf nagaan wat je hebt gemist!

Een vak op hoger niveau

Ben je goed in een bepaald vak en zou je het best op hoger niveau een certificaat willen halen?

Dit moet je doen:

Versneld examen

Ben jij heel goed in een vak en zou je best versneld examen willen doen?

Dit moet je doen:

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.