Skip to content

Geen vrijwillige ouderbijdrage meer

Geen vrijwillige ouderbijdrage meer

Zoeken

Geen ouderbijdrage meer

Op de scholen van OMO Scholengroep Helmond vroegen wij ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage waarmee buitenlesactiviteiten bekostigd werden. Tegen het licht van nieuwe wetgeving vragen wij niet meer om deze bijdrage. De school neemt allerlei kosten voor haar eigen rekening. Het gaat veelal om kosten voor activiteiten met een educatief belang; denk aan schoolfeesten, introductiedagen, diploma-uitreikingen, klassenactiviteiten en culturele uitstapjes. Daarmee hopen we bij te dragen aan kansengelijkheid in de samenleving.

Onze scholen bieden ook één- en meerdaagse excursies aan. Als school betalen we in principe álle ééndaagse excursies (denk aan de Tweede Kamer, de haven in Rotterdam, musea, Ieper etc.). We kennen ook meerdaagse excursies: reizen binnen Nederland of (met name) daarbuiten. Op reis gaan met leeftijdsgenoten is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor het ontwikkelen van tal van andere vaardigheden. In aanraking komen met andere talen en culturen, samenwerken in een vreemde omgeving en bijvoorbeeld sportieve en culturele activiteiten ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling in zijn/haar schoolloopbaan een dergelijke ervaring kan meemaken. 

De school kan de kosten van dergelijke excursies niet alleen dragen. Om ze toch aan te kunnen bieden, kunnen wij niet anders dan om een vrijwillige bijdrage vragen. Indien te weinig ouders voldoen, kunnen wij de reizen geen doorgang laten vinden. Hieromtrent zullen wij altijd tijdig berichten. Overigens is het bij wel doorgaan zo dat betalende ouders niet betalen voor niet-betalende ouders: de school legt bij. Met ingang van schooljaar 2022-2023 hanteren we altijd een maximum bedrag van € 395,00. Het betalen van facturen voor de meerdaagse excursie is niet verplicht. We willen u echter vragen om wel te betalen indien mogelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.