Skip to content

Geen vrijwillige ouderbijdrage meer

Geen vrijwillige ouderbijdrage meer

Zoeken

Geen ouderbijdrage meer

Op de scholen van OMO Scholengroep Helmond vroegen wij ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage, waarmee we buitenlesactiviteiten bekostigd werden. Tegen het licht van nieuwe wetgeving vragen wij vanaf schooljaar 2022-2023 niet meer om deze bijdrage. De school neemt allerlei kosten voortaan zelf voor haar rekening. Het gaat veelal om kosten voor activiteiten met een educatief belang; denk aan schoolfeesten, introductiedagen, diploma-uitreikingen, klassenactiviteiten en culturele uitstapjes. Vorig jaar was de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
€ 26,00. Komend schooljaar vragen wij niets.

Excursies
Onze scholen bieden ook één- en meerdaagse excursies aan. Als school betalen we in principe álle ééndaagse excursies (denk aan de Tweede Kamer, de haven in Rotterdam, musea, Ieper, et cetera). We kennen ook meerdaagse excursies: reizen binnen Nederland of (met name) daarbuiten. Op reis gaan met leeftijdsgenoten is belangrijk voor de sociaalemotionele ontwikkeling, maar ook voor het ontwikkelen van tal van andere vaardigheden. Je komt in aanraking met andere talen en culturen, je werkt samen in een vreemde omgeving, er zijn sportieve en culturele activiteiten, er is veel plezier. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling één maal in zijn schoolloopbaan een dergelijke ervaring kan meemaken. Herinneringen voor het leven.

De school kan de kosten van dergelijke excursies niet alleen dragen. Om ze toch aan te kunnen bieden, kunnen wij niet anders dan om een vrijwillige bijdrage vragen. Indien te weinig ouders voldoen, kunnen wij de reizen geen doorgang laten vinden. Hier omtrent zullen wij altijd tijdig berichten. Overigens is het bij wel doorgaan zo dat betalende ouders niet betalen voor niet betalende ouders: de school legt bij. Met ingang van schooljaar 2022-2023 hanteren we altijd een maximum bedrag van € 395,00. Het betalen van facturen voor de meerdaagse excursie is niet verplicht. We willen u wel vragen om te betalen wanneer mogelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.