Skip to content

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Zoeken

Op onze scholen vragen we ouders om een vrijwillige ouderbijdrage van € 26,00, waarmee we buitenlesactiviteiten bekostigen. Het gaat om een vrijwillige bijdrage en de activiteiten kennen veelal een educatief belang; denk aan introductiedagen, sportdagen en excursies. Deelname hieraan is echter niet verplicht. In onze schoolgids een overzicht van de activiteiten per deelschool. 

Onze scholen streven naar internationale meerdaagse excursies waarbij de kosten maximaal € 375,00 bedragen.

Een ouderbijdrage is nooit verplicht. Het niet betalen van de ouderbijdrage mag geen reden zijn voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van onze scholen worden georganiseerd. Voor de ouders die niet willen betalen, komen de kosten voor rekening van OMO Scholengroep Helmond. Als dit te vaak voorkomt, zijn wij genoodzaakt het aanbod van activiteiten, reizen en excursies te verschralen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.