Skip to content

Rekenonderwijs

Rekenonderwijs

Zoeken

In 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ aangenomen. De kern van het wetsvoorstel vormt het ‘Referentiekader taal en rekenen’. Hierin staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen.

Het rekenen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Getallen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, decimale getallen, breuken)
  • Verhoudingen (procenten, verhoudingen)
  • Meten en meetkunde (lengte, oppervlakte, inhoud, grootheden)
  • Verbanden (gegevensverwerking, tabellen, grafieken, formules)

Meer informatie is te vinden op de website van het Steunpunt taal & rekenen VO.

Got it
Op het Carolus hebben we geen rekenles, wel vakken waarin gerekend wordt, zoals bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde en economie.

Om toch aandacht te besteden aan rekenen en rekenproblemen te kunnen signaleren, werken we digitaal, met het interactieve programma “Got it”. Dit programma biedt niveaudifferentiatie, het is leerlinggestuurd, adaptief en remediërend. Iedere leerling krijgt een individueel oefenpakket op basis van zijn of haar toetsresultaten. Het oefenpakket bestaat uit uitlegfilmpjes, theorie en opgaven.

Leerlingen verlaten de basisschool in principe met een rekenniveau 1F. Leerlingen beginnen op het Carolus met een instaptoets om het beginniveau te bepalen. Daarna kan de leerling digitaal oefenen met rekenen.

Elke periode maken de leerlingen in de mentorles of toetsweek een digitale rekentoets. Elke toets die de leerling maakt beïnvloedt het rekenniveau (stijging of daling). Op elk rapport komt het huidige rekenniveau te staan ten opzichte van een streefniveau.

Leerlingen zullen elke week thuis 10 opgaven met het programma Got it moeten maken om ervoor te zorgen dat ze op een goed rekenniveau komen/blijven.

Niveau van toetsing en streefpercentages aan het einde van het schooljaar:

Klas Niveau  Streefpercentage
1 mavo en 1 mavo/havo 1F 80%
1 havo/atheneum/gymnasium 2F 60%
2 mavo 2F 60%
2 havo/atheneum/gymnasium 2F 80%
3 mavo 2F 80%
3 havo/atheneum/gymnasium 3F 60%
4 mavo 2F 80%
Vanaf 4 havo/atheneum/gymnasium 4F 80%


Plustijd
De leerlingen met de laagste percentages uit klas 1 t/m 3 worden door de rekencoördinatoren ingedeeld in plustijd rekenen. In de plustijd krijgen leerlingen uitleg van een docent over een onderdeel van het rekenen. Na de uitleg kunnen leerlingen onder begeleiding digitaal gaan oefenen. Wanneer veel geoefend wordt kan een leerling tussentijds ook toetsen maken. Ook daarbij kan het rekenniveau stijgen.

Uniforme rekenregels
Op het Carolus zijn door de secties wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, economie, aardrijkskunde en informatica afspraken gemaakt met betrekking tot de rekenvaardigheden. Deze uniforme rekenregels zijn vastgelegd in een document wat voor alle leerlingen digitaal beschikbaar is. Het doel is om voor de leerlingen inzichtelijk te maken dat de rekenvaardigheden bij alle bovengenoemde vakken op dezelfde manier toegepast kunnen worden.

Toetsen
In de mentorles en toetsweken worden digitale toetsen gemaakt met het programma Got it.

Rekencoördinatoren

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.