Skip to content

Remedial Teaching

Remedial Teaching

Zoeken

Plustijden
Naast de vakinhoudelijke plustijden en StudieWerkTijd, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan plustijden gericht op algemene vaardigheden. Zo bieden we plustijden aan op het gebied van rekenen, begrijpend lezen (Nederlands en Engels), studievaardigheden en planning & organisatie. 

Spelling in de brugklas
In de brugklas wordt bij alle leerlingen de Diataaltoets afgenomen. Wanneer een leerling hier zwak op scoort, krijgt de leerling extra begeleiding tijdens de plustijden. Als er na dit begeleidingstraject duidelijke vermoedens van dyslexie zijn neemt de RT-er contact op met de ouders, verzorgers over de mogelijkheden van onderzoek en advies. De kosten van dat onderzoek zijn voor rekening van de ouders, verzorgers.

Dyslexiebegeleiding
Leerlingen die reeds in het bezit zijn van een dyslexieverklaring krijgen een persoonlijke dyslexiepas waarop staat aangegeven welke faciliteiten voor de leerling nodig zijn. Die faciliteiten verschillen per leerling. Te denken valt aan: extra tijd bij toetsen, mondelinge idioom overhoringen of ondersteuning van het programma Alinea Pro. De RT-er begeleidt alle dyslectische leerlingen in groepsverband bij de opstart in de brugklas. Als in de daaropvolgende leerjaren ondersteuning nodig is naast de dyslexieplustijden wordt, indien nodig, wordt een maatwerktraject opgesteld. Dit zijn kortdurende trajecten.

Klik hier voor het dyslexieprotocol.

Rekenbegeleiding
Leerlingen die dyscalculie hebben, komen in aanmerking voor begeleiding door onze rekenspecialist. Daarnaast komen deze leerlingen ook in aanmerking voor faciliteiten. Te denken valt hierbij aan rekenkaarten, extra tijd en begeleiding. Leerlingen die geen examen doen in het vak wiskunde, moeten een rekentoets maken. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van een aangepaste rekentoets.

Klik hier voor het dyscalulieprotocol.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.