Skip to content

Dyslexie RT

Dyslexie RT

Zoeken

In de brugklas wordt bij alle leerlingen de Diataaltoets afgenomen. Wanneer een leerling hier zwak op scoort, krijgt hij/zij extra begeleiding van de RT-er. Bij duidelijke vermoedens van dyslexie neemt de RT-er contact op met de ouders/verzorgers over de mogelijkheden van onderzoek en advies. De kosten van dat onderzoek zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

Leerlingen die reeds in het bezit zijn van een dyslexieverklaring krijgen een persoonlijke dyslexiepas waarop staat aangegeven welke aanpassingen voor de leerling nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn extra tijd, mondelinge idioom overhoringen, extra tijd of het programma Alinea Pro gaan gebruiken. Het is ook mogelijk om hiervoor een thuisaccount bij de RT-ers aan te vragen. Hier zijn wel kosten voor ouders/verzorgers aan verbonden (€ 50,- per schooljaar). De RT-er begeleidt alle dyslectische leerlingen in groepsverband bij de opstart in de brugklas. Mocht er in de volgende jaren nog een keer begeleiding nodig zijn, kan dit aangevraagd worden door de mentor bij de zorgcoördinator. De RT-er kan dan 6 tot 8 begeleidingsmomenten bieden.

Klik hier voor het dyslexieprotocol.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.