Skip to content

FAQ

FAQ

Zoeken

U belt tussen 8:00 en 8:30 uur ‘s ochtends naar school (0492-792000). Is uw zoon/dochter de volgende dag nog steeds ziek, dan dient u de ziekmelding opnieuw door te geven.

Of u maakt gebruik van de Magister-app. Ga naar Afwezigheid en klik op Melden. Houd rekening met het volgende:

  • Ziekmelden kan alleen via het account van de ouder/verzorger.
  • Een ziekmelding via Magister dient vóór 8:30 uur te worden ingevoerd.
  • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen.
  • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag.
  • Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie.
  • Als er geen roosteruren zijn, krijgt u hiervan een melding. In dat geval moet u telefonisch contact opnemen met de school op 0492-792000.
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder afwezigheid.
  • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd.

Download het ‘Aanvraagformulier regulier verlof’ van de website en vul dit in. Uw zoon/dochter dient dit formulier in de eerste pauze in te leveren bij de aanwezige onderwijsondersteuner om het verlof te laten registreren. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de school en de verlofaanvraag telefonisch doorgeven.

Uw zoon/dochter meldt zich bij de aanwezige onderwijsondersteuner. De onderwijsondersteuner belt eerst de ouder/verzorger. Na overleg gaat uw zoon/dochter wel of niet naar huis. Als uw zoon/dochter veilig thuis is aangekomen moet een van de ouder(s)/verzorger(s) met school bellen om dit door te geven.

Download het ‘Formulier hersteldmelding’ van de website en vul dit in. Uw zoon/dochter dient dit formulier vóór het eerste lesuur in te leveren bij de aanwezige onderwijsondersteuner.

Vrij vragen om andere redenen kan alleen schriftelijk bij de leerlingcoördinator van de afdeling. Het ‘Aanvraagformulier verlof algemeen’ kunt u hier downloaden van de website.

Hier vindt u meer informatie over financiële zaken. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag contact opnemen met mevrouw A. Cox van de administratie of stuur een e-mail.

U neemt contact op met de coach als u wilt spreken over de voortgang van de studie (welbevinden, resultaten) van uw zoon/dochter. Wacht hier niet mee tot aan de ouderavond of ouderspreekuur, maar doe dit op het moment dat u de vragen heeft.

U kunt op werkdagen contact opnemen met school via het algemene nummer. Mocht de coach niet bereikbaar zijn zal de receptioniste de coach verzoeken u terug te bellen. Ook kunt u via e-mail contact opnemen met de coach. Een overzicht van alle coaches vindt u hier.

Als u vragen heeft over de voortgang van een vak van uw zoon/dochter. Twee maal per jaar is er een ouderspreekuur. U ontvangt tijdig via e-mail meer informatie over het digitaal inschrijven voor het ouderspreekuur.

U kunt de vakdocenten telefonisch of via e-mail bereiken via de receptie. Een overzicht van alle vakdocenten vindt u hier.

Als u een klacht (of algemene vraag) heeft kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de afdelingsleider. Mocht dit niet tot een goede oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Klik hier voor een uitgebreide uitleg over de werking van de klachtenprocedure.

Een loopbaancoach ondersteunt de mentor, de leerling en ouder(s)/verzorger(s) met de begeleiding bij de keuze van het juiste schooltype na de tweede klas, pakketkeuzes en vervolgstudies.

De school kent een grote verscheidenheid aan informatieavonden en ouderavonden. Alle data kunt u terugvinden op de website onder het kopje Planning.

Klik hier voor een overzicht.

De school kent verschillende vormen van begeleiding op gebied van leren, begeleiding bij het leren kiezen en begeleiding op sociaal emotioneel gebied. Deze begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.

De cijfers worden ingevoerd in een digitaal volgsysteem (magister). Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een eigen toegangscode van de school zodat zij thuis de vorderingen van hun zoon/dochter kunnen volgen.

U kunt dan een e-mail sturen naar: s.hendricksen@carolus.nl. Vermeld hierbij de naam van uw kind en de klas. Uw gebruikersnaam wordt dan gemaild. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Hendricksen op maandag, dinsdag en donderdag.

Na ieder rapport wordt een stand van zaken opgemaakt over de voortgang van uw zoon/dochter. Er wordt steeds gekeken of uw zoon/dochter met de dan behaalde resultaten bevorderd is of niet. Na het laatste rapport wordt een definitieve uitspraak gedaan over de voortgang. De overgangsnormen vindt u hier.

Wij waarschuwen onze leerlingen dat zij goed moeten zorgen voor hun eigendommen. Mocht er sprake van diefstal of schade zijn, dan moet dit direct gemeld worden bij de leerlingcoördinator. De school is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade tenzij de schade is ontstaan door nalatigheid van medewerkers van school. Klik hier voor meer informatie.

Veel informatie vindt u in het examenreglement van de betreffende afdeling. Hierin staat de algemene gang van zaken tijdens schoolexamens en Centraal Examen beschreven. Daarnaast wordt ieder jaar aan de leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) uitgereikt. Hierin staat per vak welke toetsen er zijn, wat de inhoud van een toets is en de weging. Ieder schooljaar (vanaf 1 oktober) staan deze documenten op de website; klik hier.

De school heeft hiervoor een toetsbeleid ontwikkeld. Het toetsbeleid vindt u hier. In het toetsbeleid staat onder andere beschreven wat de leerling mag verwachten bij toetsen en wat de school van de leerling verwacht.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.