Skip to content

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Zoeken

Leren in een veilige omgeving
Veiligheid op school is een belangrijk onderwerp van gesprek, immers willen wij dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een veilig leef- en leerklimaat. Daar waar een mens zich veilig voelt durft hij of zij zich te ontwikkelen. Fouten maken in een veilige omgeving voelt dan immers niet als falen, maar biedt kansen voor persoonlijke groei. Deze veilige omgeving wordt bewerkstelligd door een aantal preventieve maatregelen.

Anti-pestbeleid
Iedere leerling op het Carolus moet zich veilig voelen. We noemen dit ook wel sociale veiligheid. In dat kader hebben we het over psychische, sociale en fysieke veiligheid die niet door anderen mag worden aangetast. Leerlingen die zich gepest voelen, voelen zich vaak niet veilig op school. Het Carolus wil een school zijn waar niet gepest wordt, waar leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten en respectvol met elkaar omgaan en rekening houden met elkaars normen en waarden.

Met name in mentorlessen wordt aandacht besteed aan aspecten van een veilig schoolklimaat. Zo worden de schoolregels elk jaar met de klas doorgenomen en is pesten en omgaan met elkaar standaard onderwerp van gesprek in de klas. In klas 1 wordt veel aandacht besteed aan groepsvorming in de introductieperiode. Er worden gastlessen georganiseerd over social media, ‘gevaarlijke liefde’, maar ook zetten we jaarlijks een theatervoorstelling over pesten op het programma. Laatstgenoemde theatervoorstelling vindt plaats in klas 1 en kent naast de voorstelling in de klas ook een voor- en nabespreking met de klas.

Als een leerling gepest wordt, zijn wij daarvan graag op de hoogte. We zullen dan handelen volgens het Pestprotocol.

Samenwerking politie
De school werkt nauw samen met de politie. Met enige regelmaat voert de schoolleiding, al dan niet samen met de veiligheidscoördinator overleg met de politie. Zo af en toe is dat vanwege een incident, maar vaak is dat om even bij te kletsen over wat er zich zoal in de wijk en op school afspeelt. Het doel van deze gesprekken is vooral preventief. Doordat zowel school als de politie op de hoogte is wat er zich op school en in de wijk speelt kunnen we eventuele signalen beter oppikken en hier alerter op reageren.

Veiligheidsplan
Elke school heeft een bedrijfsnoodplan, zo ook onze school. Hierin staat beschreven hoe er gehandeld dient te worden in het geval van een calamiteit. Elk jaar vind er minimaal 1 ontruimingsoefening plaats waarbij de gehele school ontruimt wordt. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers weten wat zij moeten doen in het geval het ontruimingssignaal gaat. Daarnaast komt het bedrijfshulpverleningsteam (bhv-team) elk jaar meerdere malen bijeen.

Voor vragen rondom veiligheid kunt u contact opnemen met de veiligheidscoördinator, de heer K. Curfs.

Veiligheid

Protocol cameratoezicht
Bijlage Protocol cameratoezicht

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.