Skip to content

Onze school

Onze school

Zoeken

Het Carolus Borromeus College is een school voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. De school telt momenteel ruim 1.400 leerlingen en is sinds 2014 gesitueerd aan de rand van de wijk Brandevoort in Helmond. 

Op het Carolus Borromeus College heerst een prettige sfeer, er is een gezond leer-en werkklimaat en de relatie tussen medewerkers, leerlingen en ouders is goed. We staan bekend om goed, gedegen onderwijs en goede begeleiding en we proberen met elkaar het beste in elke leerling naar boven te halen. Natuurlijk gaat het dan om het behalen van je diploma, maar we vinden ook andere dingen belangrijk! Het gaat om persoonsvorming en burgerschapsvorming. We willen een bijdrage leveren aan jouw ontwikkeling als jongvolwassene, zodat je stevig in je schoenen staat als je de school verlaat, iets weet van de wereld en klaar bent voor de volgende stap in je leven. Niet voor niets luidt onze slogan als volgt: “Carolus maakt je wereld groter.” 

Missie en visie
Het Carolus Borromeus College wil onderwijs geven van hoge kwaliteit, zodat de leerlingen optimaal zijn voorbereid op vervolgstudies en een plaats in de samenleving kunnen vinden, die bij hun capaciteiten en hun persoonlijkheid past.

Om tot een zo groot mogelijke ontplooiing van de individuele talenten van onze leerlingen te komen, biedt het Carolus Borromeus College “onderwijs en begeleiding op maat” aan. Dit maatwerk komt op onze school tot uiting in:

  • het aanbieden van een breed onderwijspakket,
  • verschillende typen brugklassen,
  • een eenjarige brugperiode,
  • het stimuleren van individuele ontplooiingsmogelijkheden,
  • het bevorderen van de actieve rol van leerlingen.

Het maatwerk moet terug te vinden zijn in de dagelijkse schoolpraktijk, waarin zowel de leerlingen als de medewerkers optimaal kunnen functioneren en presteren. Daarbij wordt, naar vermogen, rekening gehouden met persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden van leerlingen en medewerkers.

Met de genoemde doelstellingen hopen we een meerledig resultaat te behalen: leerlingen leren en komen met plezier naar school en halen hierdoor goede resultaten. Voor medewerkers geldt dan dat zij met grote betrokkenheid en vakmanschap hun werk doen. Het spreekt vanzelf dat bij de realisering van de doelstellingen een goede samenwerking tussen de medewerkers van de school, de leerlingen en de ouders een belangrijke rol speelt. Respectvolle samenwerking is van essentiële waarde voor het Carolus. Op deze manier creëren we toegevoegde waarde.

Het Carolus Borromeus College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Wij sluiten ons aan bij de centrale missie van Vereniging OMO, Koers 2023. Ons Schoolplan 2022-2026 kent als titel Het beste voor jezelf én elkaar. Bekijk hier de factsheet (schoolplan op 1 pagina) en hier de kijkplaat die erbij hoort.

Het Carolus Borromeus College is onderdeel van OMO Scholengroep Helmond en vormt samen met het Dr. Knippenbergcollege, het Vakcollege Helmond en de Praktijkschool Helmond een samenwerkingsverband. De vier scholen hebben elk hun eigen identiteit en vinden elkaar vooral organisatorisch en beleidsmatig, waardoor de organisaties efficiënt zijn.

De scholengroep heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze scholengroep betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
Postbus 574
5000 AN Tilburg

013-5955500
omo@omo.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.