Skip to content

Onze school

Onze school

Zoeken

Het Carolus Borromeus College is een school voor mavo-plus, havo, atheneum en gymnasium. De school telt momenteel ruim 1.400 leerlingen en is gesitueerd aan de rand van de wijk Brandevoort in Helmond.

Op het Carolus Borromeus College heerst een prettige sfeer, er is een gezond leer-en werkklimaat en de relatie tussen medewerkers, leerlingen en ouders is goed. De school is zich bewust van haar maatschappelijke taak en wil ook in haar directe omgeving, met name in de wijk Brandevoort een functie vervullen.

Het Carolus is onderdeel van OMO Scholengroep Helmond. De school, die zich bevindt aan de rand van de wijk Brandevoort, telt zo’n 1.550 leerlingen en heeft een relatief nieuw gebouw omgeven door ruimte en groen.

Het Carolus maakt je wereld groter
Het Carolus loopt graag voorop. Dat betekent dat we lessen geven als Global Issues, 3D-design, International Business College,
Health & Wellness en Geo Future. Het Carolus maakt je wereld groter.
We willen je dingen leren die nu en in de toekomst belangrijk zijn.

We bereiden leerlingen voor op een succesvolle toekomst. We zijn trots op ze om dat ze elke dag proberen het beste in zichzelf naar boven te halen. Elke leerling heeft talenten die door school gezien en erkend moeten worden, en waar het Carolus iets mee wil doen. Met hart en ziel werken we aan ons onderwijs, onze ondersteuning en al onze activiteiten buiten de les.

Geschiedenis
De geschiedenis van de school gaat terug naar het jaar 1918 toen de school begon als eerste katholieke HBS in Brabant. De eerste directeur van de school was dr. H.H. Knippenberg. Op 8 juli 1922 slaagden de eerste 5 leerlingen voor hun HBS diploma.

Aanvankelijk was de school ondergebracht in twee herenhuizen aan de Mierloseweg. In 1925 betrok de school haar eerste nieuwbouwcomplex aan de Mierloseweg. Daar heeft de school lange tijd gezeten. In 1989 werd er nieuwbouw gerealiseerd aan de Gasthuisstraat en in 2014 betrok de school een geheel nieuw en modern gebouw aan de Markesingel.

Missie en visie
Het Carolus Borromeus College wil onderwijs geven van hoge kwaliteit, zodat de leerlingen optimaal zijn voorbereid op vervolgstudies en een plaats in de samenleving kunnen vinden, die bij hun capaciteiten en hun persoonlijkheid past.

Om tot een zo groot mogelijke ontplooiing van de individuele talenten van onze leerlingen te komen, biedt het Carolus Borromeus College “onderwijs en begeleiding op maat” aan. Dit maatwerk komt op onze school tot uiting in:

  • het aanbieden van een breed onderwijspakket,
  • verschillende typen brugklassen,
  • een eenjarige brugperiode,
  • het stimuleren van individuele ontplooiingsmogelijkheden,
  • het bevorderen van de actieve rol van leerlingen.

Het maatwerk moet terug te vinden zijn in de dagelijkse schoolpraktijk, waarin zowel de leerlingen als de medewerkers optimaal kunnen functioneren en presteren. Daarbij wordt, naar vermogen, rekening gehouden met persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden van leerlingen en medewerkers.

Met de genoemde doelstellingen hopen we een meerledig resultaat te behalen: leerlingen leren en komen met plezier naar school en halen hierdoor goede resultaten. Voor medewerkers geldt dan dat zij met grote betrokkenheid en vakmanschap hun werk doen. Het spreekt vanzelf dat bij de realisering van de doelstellingen een goede samenwerking tussen de medewerkers van de school, de leerlingen en de ouders een belangrijke rol speelt. Respectvolle samenwerking is van essentiële waarde voor het Carolus. Op deze manier creëren we toegevoegde waarde.

Het Carolus Borromeus College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Wij sluiten ons aan bij de centrale missie van Vereniging OMO, Koers 2023. Ons Schoolplan 2018-2022 kent als titel Groei van Kwaliteiten en Ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.