Skip to content

Ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsaanbod

Zoeken

Zoals te zien valt op onze Ondersteuningsprofiel, hebben we verschillende ondersteuningsmogelijkheden op het Carolus, naast de reguliere begeleiding door de coach, mentor en in de plustijden. Hieronder lichten we deze mogelijkheden toe.

Leerlingbegeleider
Leerlingen die gedurende een korte periode een duwtje in de rug nodig hebben, kunnen daarbij ondersteuning krijgen van een leerlingbegeleider. Per afdeling is er een leerlingbegeleider beschikbaar die ingezet kan worden op verzoek van het ondersteuningsteam.

Beter Omgaan met Faalangst (BOF) / examenvreestraining
Op het Carolus bieden we leerlingen die faalangstig zijn een BOF-training aan. BOF staat voor Beter Omgaan met Faalangst. Als het vermoeden bestaat dat een leerling faalangstig is, wordt via een intakegesprek door een van de trainers bepaald of het voor deze leerling zinvol is om aan de training deel te nemen. Helaas kunnen we faalangst niet helemaal wegnemen. We bieden daarom in de training hulpmiddelen waarmee leerlingen beter leren om kunnen gaan met faalangst. De training wordt aangeboden in de onderbouw en in de bovenbouw.

Ook bieden we een aparte examenvreestraining voor onze leerlingen in het laatste schooljaar.

SOVA: sociale vaardighedentraining
De sova-training is een groepstraining waarbij leerlingen werken aan hun individuele doelen op het gebied van sociale vaardigheden. Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld en geoefend:

  • contact leggen;
  • het gesprek voeren of op gang houden;
  • voor jezelf opkomen;
  • lichaamstaal herkennen en toepassen;
  • omgaan met emoties;
  • grenzen stellen.

Weerbaarheidstraining
Stevig in je schoenen staan. Weerbaar zijn, assertiviteit ontwikkelen en voor jezelf op durven komen. In onze lessen lichamelijke opvoeding in het eerste leerjaar hebben we aandacht voor weerbaarheid en het ontwikkelen daarvan.

Omgaan met sombere gedachten
Iedereen heeft last van negatieve of alarmerende gedachten, ook weleens de interne criticus genoemd. Deze gedachten zijn vaak nuttig, omdat ze ons behoeden voor roekeloos gedrag en zorgen dat we een goede afweging kunnen maken van kansen en (on)mogelijkheden. Als je echter aanhoudende negatieve, pessimistische of sombere gedachten hebt, is het van belang hier iets aan te doen.

Negatieve of sombere gedachten kunnen je gevoelens en gedrag namelijk negatief beïnvloeden. Want als je negatieve gedachten hebt kun je je somber voelen en als je je somber voelt heb je minder zin om iets te ondernemen. Dit kan leiden tot een negatieve spiraal: als je niets onderneemt maak je geen leuke dingen mee en hierdoor worden je gedachten negatiever waardoor je je alleen maar somberder voelt en nog minder zin hebt iets te ondernemen. Het is belangrijk om deze negatieve spiraal te doorbreken door je destructieve gedachten te veranderen en daarmee je gevoelens te beïnvloeden.

Vertrouwenspersoon
Leerlingen die worstelen met lastige zaken zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld kunnen hierover op school in gesprek. Daarvoor hebben we vertrouwenspersonen in huis. Zij kunnen kwesties met elkaar bespreken en de leerling kan vragen om raad. Onze vertrouwenspersoon is de heer Alex van den Heuvel.

Time-out/ opvanglokaal
Leerlingen die veel last hebben van overprikkeling of in een sociaal-emotioneel moeilijke periode zitten, kunnen tijdelijk een time-outkaart krijgen. Met deze time-outkaart kunnen zij op lastige momenten even een korte pauze nemen op de vluchtheuvel (een andere naam voor het opvanglokaal). Daar kunnen zij op adem komen of even hun verhaal te doen, om vervolgens de les weer op te kunnen pakken. De time-outkaart wordt alleen aan leerlingen verstrekt na bespreking in het ondersteuningsteam.

In het opvanglokaal is altijd een pedagoog of orthopedagoog aanwezig voor leerlingen op te vangen en begeleiding te bieden.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.