Skip to content

Ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsaanbod

Zoeken

Zoals te zien is in ons Ondersteuningsprofiel hebben we verschillende ondersteuningsmogelijkheden op het Carolus, naast de reguliere begeleiding door de coach, mentor en aangeboden hulp en ondersteuning in de desbetreffende plustijden.

Leerlingbegeleider
Leerlingen die gedurende een korte periode een duwtje in de rug nodig hebben, kunnen daarbij ondersteuning krijgen van een zogenaamde leerlingbegeleider. Per afdeling is er een leerlingbegeleider beschikbaar die ingezet kan worden op verzoek van het ondersteuningsteam.

Training Omgaan met stress
Leerlingen die stress ervaren bieden we deze training aan na een intakegesprek. Tijdens de training gaat de leerling aan de slag met ademhalingsoefeningen, wordt er gekeken naar gedachten en hoe stress werkt in het lijf. Daarnaast leert de leerling op welke manier met stress om te gaan.

Beter Omgaan met Faalangst (BOF) / examenvreestraining
Leerlingen die faalangstig zijn bieden we een BOF-training aan. BOF staat voor Beter Omgaan met Faalangst. Als het vermoeden bestaat dat een leerling faalangstig is, wordt via een intakegesprek door een van de trainers bepaald of het voor deze leerling zinvol is om aan de training deel te nemen. Tijdens deze training bieden we de leerling hulpmiddelen aan waarmee hij/zij beter leert om te gaan met faalangst. Daarnaast bieden we examenvreestraining aan voor onze leerlingen in het eindexamenjaar.

Sociale Vaardighedentraining (SOVA)
Bij deze training versterkt de leerling de sociale vaardigheden op één van de thema’s waarvoor de leerling zich kan inschrijven:

  • Contact leggen
  • Zelfvertrouwen
  • Grenzen aanvoelen (onderbouw)
  • Grenzen aanvoelen (bovenbouw)
  • NEE zeggen

Weerbaarheidstraining
Weerbaar zijn, stevig in je schoenen staan, assertiviteit ontwikkelen en voor jezelf op durven komen. In onze lessen lichamelijke opvoeding in het eerste leerjaar hebben we aandacht voor weerbaarheid en het ontwikkelen daarvan.

Op Volle Kracht training (OVK)
Iedereen heeft last van negatieve of alarmerende gedachten, ook weleens de interne criticus genoemd. Deze gedachten zijn vaak nuttig, omdat ze ons behoeden voor roekeloos gedrag en zorgen dat we een goede afweging kunnen maken van kansen en (on)mogelijkheden. Als je echter aanhoudende negatieve, pessimistische of sombere gedachten hebt, is het van belang hier iets aan te doen. Het is belangrijk om deze negatieve spiraal te doorbreken door je destructieve gedachten te veranderen en daarmee je gevoelens te beïnvloeden. Dit leert de leerling in een groepstraining die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie.

Vertrouwenspersoon
Leerlingen die worstelen met lastige zaken zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld kunnen hierover op school in gesprek. Daarvoor hebben we vertrouwenspersonen in huis. Onze vertrouwenspersonen zijn mevrouw N. Joosten en de heer A. den Heuvel.

Time-out/opvanglokaal
Leerlingen die veel last hebben van overprikkeling of in een sociaal-emotioneel moeilijke periode zitten, kunnen tijdelijk een time-outkaart krijgen. Met deze time-outkaart kunnen zij op lastige momenten even een korte pauze nemen op de vluchtheuvel. Daar kunnen zij op adem komen of even hun verhaal te doen bij een pedagoog of orthopedagoog, om vervolgens de les weer op te kunnen pakken.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.