Belangrijke informatie voor de start van schooljaar 2022-2023

Leerjaar 1

Leerjaar 2+3 mavo

Leerjaar 4 mavo

Leerjaar 2+3 havo

Leerjaar 4+5 havo

Leerjaar 2+3 atheneum, gymnasium en Xg

Leerjaar 4+5+6 atheneum, gymnasium en Xg

Bij het overlijden van Aaron Abusomwan (4Ha)

Het Carolus is ontzettend geschrokken van het plotselinge overlijden van een leerling, Aaron Abusomwan uit 4Ha. Op 4 mei werd hij plotseling opgenomen in het ziekenhuis, zaterdag 7 mei blies hij zijn laatste adem uit. Hij mocht helaas niet ouder worden dan 16 jaar.

Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders en naasten. We leven met hen mee en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Het is onvoorstelbaar dat Aaron niet meer in ons midden is.

Ook denken wij aan de leerlingen die veel met Aaron optrokken en zijn klasgenoten. Zo’n jong persoon plotseling weggerukt zien worden, is onverteerbaar voor jullie allemaal. Ook wij, medewerkers van het Carolus, zijn er heel erg stil van.

Vandaag, maandag 9 mei, zijn we in de lessen begonnen met het stilstaan bij dit vreselijke nieuws.

Het heeft een grote impact op iedereen die betrokken is bij het Carolus. Natuurlijk bieden we de komende tijd ruimte aan alle leerlingen die behoefte hebben aan een gesprek of moment van rust. Coaches van leerlingen staan klaar met een luisterend oor. Mocht een leerling behoefte hebben aan extra ondersteuning vanuit school, bijvoorbeeld door iemand van ons zorgteam, dan staan ook die mensen klaar. De coach, leerlingcoördinator en afdelingsleider weten hoe onze leerlingen iemand van het zorgteam kunnen bereiken. Er is een gedenkhoek ingericht in het atrium, waar leerlingen een bericht achter kunnen laten.

Aaron, aardige kerel, altijd een glimlach op jouw gezicht, sportieve gast – het is oneerlijk dat jouw leven al zo vroeg tot een einde is gekomen, in de knop gebroken.

Medewerkers Carolus Borromeus College

 

Wil jij een boodschap achterlaten? Dat kan hieronder.
Er is echter ook een officieel register waarnaar de familie verwijst in de rouwkaart. De ouders vinden het fijn als er herinneringen worden gedeeld.

Vertrek rector Paul Metzemaekers

Rector Paul Metzemaekers beëindigt nog dit kalenderjaar zijn werkzaamheden voor OMO Scholengroep Helmond. Om continuïteit te waarborgen en om ruimte te bieden om naar opvolging om te zien, blijft hij aan tot aan de herfstvakantie in oktober 2022.

Paul Metzemaekers (65) startte in Helmond op 1 augustus 2019. De jaren onder zijn leiding stonden onder meer in het teken van het voortdurend anticiperen op de pandemie en op meer structuur in de organisatie, met bijvoorbeeld een eigen directeur voor iedere deelschool. Het Dr. Knippenbergcollege betrok een nieuwe school op Campus De Braak, Praktijkschool Helmond treft voorbereidingen daartoe. Vakcollege Helmond heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt in kwaliteit, rust, structuur en welbevinden. Daarnaast stond hij ten slotte aan de wieg van het schoolplan 2022-2026, met ambities als een waarderend perspectief, aansprekende werkvormen en een toetsbeleid dat past bij deze tijd, met meer ruimte voor omzien naar elkaar en met een groei van verbindingen binnen de geledingen en in de naaste omgeving: ‘Je leeft niet alleen en je gaat ook niet naar school om alleen het beste voor jezelf te ontvangen en het beste uit jezelf te halen. Wij streven ook naar het beste voor elkaar.’

Dankbaar
“Aan mijn besluit liggen persoonlijke afwegingen ten grondslag. Ik vond het beslist niet makkelijk deze keuze te maken, temeer omdat OMO Scholengroep Helmond een bijzonder fijne plek is om te werken. Ik ben 17 jaar rector geweest bij Ons Middelbaar Onderwijs en heb genoten van een mooie, dynamische tijd met een interessante diversiteit aan scholen, medewerkers en leerlingen. Ik kijk in dankbaarheid terug en vol verwachting vooruit.”

Een leven lang onderwijs
Paul Metzemaekers startte zijn onderwijsloopbaan in 1982 als docent Frans en docent economie op scholen in Cuijk, Venlo, Curaçao, Den Bosch en Grave. In 1996 werd hij adjunct sectordirecteur Tweede Fase van de vestiging Grave van het Merletcollege, later was hij directeur van Scholengroep Over- en Midden Betuwe, locatie Bemmel, rector van het Maaslandcollege in Oss en rector van het Merletcollege in Cuijk, Grave en Mill.

foto: bij de sleuteloverdracht van het nieuwe Dr. Knippenbergcollege, april 2021