Skip to content

Jouw eerste jaar

Jouw eerste jaar

Zoeken

Voor de zomervakantie ontmoet je al je toekomstige klas en je mentor op de kennismakingsdag. In de eerste schoolweek is er een apart introductieprogramma waarbij je kennis maakt met de school, het gebouw, hoe om te gaan met het rooster en krijg je ook al de eerste lessen. Uiteraard besteden we in deze eerste week ook tijd aan het leren kennen van je nieuwe klasgenoten.

Hieronder zie je in welke vakken je les krijgt in het eerste leerjaar. Het cijfer dat achter het vak staat geeft aan hoeveel lessen je dat vak in de week hebt.

VakMavoMavo/havoHavoHavo/vwoGymnasium
Nederlands3,53,53,53,53
Engels3,53,53,53,53
Wiskunde43,53,53,53,5
Frans23333
Latijn    2
Aardrijkskunde22222
Geschiedenis22222
Levensbeschouwing22222
Global Issues11110,5
Biologie22222
Rekenen1111 
Techniek22221
Beeldende vakken22222
Muziek11111
Carolus Academie    2
Lichamelijke opvoeding44444
Mentoraat1,51,51,51,51,5


Begeleiding, oftewel plustijd

Iedere week hebben we extra begeleidingslessen die we plustijd noemen. Je kunt dan gericht vragen stellen over de stof die je nog niet snapt, maar je kunt er ook alvast huiswerk maken onder begeleiding. Het is daarnaast mogelijk extra verrijkingsopdrachten te vragen. Je kunt ook naar plustijden om extra bezig te zijn met bijvoorbeeld techniek of juist met muziek. Ook het vak lichamelijke opvoeding biedt een plustijd aan als je daar interesse in hebt.

Agenda
Iedere brugklasleerling krijgt een papieren planagenda van school. Deze wordt meteen na de zomervakantie door de mentor aan zijn/haar leerlingen uitgereikt. Via deze agenda leren wij je je huiswerk goed te plannen.

Mentor
Het brugklasjaar is enorm belangrijk. Je mentor speelt daarin een sleutelrol. Je krijgt van de mentor les in een vak. Daarnaast heb je twee mentorlessen per week. Wat wordt hierin besproken:

  • Hoe ga je met huiswerk om?
  • Hoe maak je een planning en hoe houd je je planagenda bij?
  • Hoe moet je bepaalde vakken aanpakken?

We noemen dit studievaardigheden. Natuurlijk bespreekt de mentor ook met jou hoe het gaat en hoe je je op school en in de klas voelt. Je gaat werken met het boek “Brugbuddy”. Dat is een boek met lessen over studievaardigheid en lessen over sociale omgang.

Magister
Via het programma of de app van Magister kunnen jij en je ouders alle belangrijke informatie nakijken zoals je rooster, roosterwijzigingen en je cijfers.

Schoolboeken
De schoolboeken worden via de firma Iddink geleverd en door school ter beschikking gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.