Skip to content

Alle overige kosten

Alle overige kosten

Zoeken

We organiseren veel excursies, activiteiten en projecten gedurende het schooljaar. Deze excursies, activiteiten en projecten maken deel uit van het lesprogramma en hebben een educatief en sociaal-emotioneel belang.

In geval van alle algemene onderwijsactiviteiten die onder schooltijd plaatsvinden, zoals bezoeken aan musea of projecten op school, gaan we uit van deelname door alle leerlingen.

Als school betalen we in principe álle ééndaagse excursies (denk aan de Tweede Kamer, de haven in Rotterdam, musea, Ieper, et cetera). We kennen ook meerdaagse excursies: reizen binnen Nederland of (met name) daarbuiten. Op reis gaan met leeftijdsgenoten is belangrijk voor de sociaalemotionele ontwikkeling, maar ook voor het ontwikkelen van tal van andere vaardigheden. Je komt in aanraking met andere talen en culturen, je werkt samen in een vreemde omgeving, er zijn sportieve en culturele activiteiten, er is veel plezier. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling één maal in zijn schoolloopbaan een dergelijke ervaring kan meemaken. Herinneringen voor het leven.

De school kan de kosten van dergelijke excursies niet alleen dragen. Om ze toch aan te kunnen bieden, kunnen wij niet anders dan om een vrijwillige bijdrage vragen. Indien te weinig ouders voldoen, kunnen wij de reizen geen doorgang laten vinden. Hier omtrent zullen wij altijd tijdig berichten. Overigens is het bij wel doorgaan zo dat betalende ouders niet betalen voor niet betalende ouders: de school legt bij. Met ingang van schooljaar 2022-2023 hanteren we altijd een maximum bedrag van € 395,00. Het betalen van facturen voor de meerdaagse excursie is niet verplicht. We willen u wel vragen om te betalen wanneer mogelijk.

 

Voor verschillende activiteiten ontvangt u bij aanvang van het schooljaar een inschrijfformulier. Op dat formulier kunt u aangeven aan welke excursies uw zoon, dochter deelneemt en voor welke zaken u bereid bent om bij te dragen in de kosten die hiervoor gemaakt worden. Naar aanleiding daarvan ontvangt u een factuur. Wanneer u geen toestemming geeft voor deelname aan een excursie, activiteit of project, zal er op school een vervangend programma gevolgd worden. In de jaarplanning kunt u terugvinden wanneer deze excursies, activiteiten en projecten georganiseerd worden.

Meerdaagse buitenlandse reizen
Het Carolus Borromeus College streeft ernaar internationale meerdaagse excursies aan te kunnen bieden waarbij de kosten maximaal € 395,00 bedragen.

Digitaal onderwijs
Op onze scholen combineren wij traditionele lesmiddelen (bijvoorbeeld boeken) met een device voor leerlingen vanaf klas 1. Het Carolus heeft gekozen voor een notebook. Op deze pagina vindt u meer informatie over de aanschaf en het gebruik van de notebooks.

Gymkleding
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt gesport in een zwarte broek en wit shirt. Zoals uitgelegd tijdens de kennismakingsavond, streven we ernaar dat elke leerling hetzelfde tenue draagt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Hiervoor werkt de school samen met het bedrijf Sport2000. De kosten hiervoor bedragen € 30,- (€ 18,50 voor een sportshirt met logo en € 11,50 voor een short). Op donderdag 27 augustus kunnen de leerlingen de kleding passen. Sportkleding dient direct afgerekend en meegenomen worden. Als de juiste maat niet op voorraad is, dan wordt deze besteld en dient deze bij levering contant te worden voldaan.

Tekendoos
Er wordt van elke leerling verwacht dat er een tekendoos en gevulde ringband aangeschaft wordt. U kunt deze bestellen tegen een speciale prijs bij Lukas Vakmaterialen. De bestelde tekendozen zullen in de eerste lesweek worden uitgereikt. Deze doos wordt exclusief bij beeldende vorming gebruikt (bewaard in de klas) voor de hele periode dat ze beeldende vorming hebben en blijft eigendom van de leerling. Voor de bestelinformatie klik hier.

Overige kosten

Gymkleding
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt gesport in een zwarte broek en wit shirt. Zoals uitgelegd tijdens de kennismakingsavond, streven we ernaar dat elke leerling hetzelfde tenue draagt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Hiervoor werkt de school samen met het bedrijf Sport2000. De kosten hiervoor bedragen € 25,- (€ 15,- voor een sportshirt met logo en € 10,- voor een short). Op donderdag 27 augustus kunnen de leerlingen de kleding passen. Sportkleding dient direct afgerekend en meegenomen worden. Als de juiste maat niet op voorraad is, dan wordt deze besteld en dient deze bij levering contant te worden voldaan.

Tekendoos
Er wordt van elke leerling verwacht dat er een tekendoos en gevulde ringband aangeschaft wordt. U kunt deze bestellen tegen een speciale prijs bij CIVO BV. Ga hiervoor naar www.leerlingenpakket en kies voor Carolus Borromeus College. De tekendozen zullen in de eerste les beeldende vorming worden uitgereikt. Deze doos wordt exclusief bij beeldende vorming gebruikt (bewaard in de klas) voor de hele periode dat ze beeldende vorming hebben en blijft eigendom van de leerling. 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.