Skip to content

Alle overige kosten

Alle overige kosten

Zoeken

Buiten de algemene vrijwillige ouderbijdrage organiseren we ook veel excursies, activiteiten en projecten gedurende het schooljaar. Hier vindt u een overzicht per leerjaar met de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Deze excursies, activiteiten en projecten maken deel uit van het lesprogramma en hebben een educatief en sociaal-emotioneel belang.

In geval van alle algemene onderwijsactiviteiten die onder schooltijd plaatsvinden en waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd, zoals bezoeken aan musea of projecten op school, gaan we uit van deelname door alle leerlingen.

Dagexcursies
Daarnaast vragen we toestemming voor deelname aan dagexcursies (zoals Den Bosch, Technopolis, Rotterdam). Deelname aan deze dagexcursies is nooit verplicht. Voor deze activiteiten ontvangt u bij aanvang van het schooljaar een inschrijfformulier. Op dat formulier kunt u aangeven aan welke excursies uw zoon, dochter deelneemt en voor welke zaken u bereid bent om bij te dragen in de kosten die hiervoor gemaakt worden. Naar aanleiding daarvan ontvangt u een factuur. Wanneer u geen toestemming geeft voor deelname aan een excursie, activiteit of project, zal er op school een vervangend programma gevolgd worden. Een ouderbijdrage is nooit verplicht. Het niet betalen van de ouderbijdrage mag geen reden zijn voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van onze scholen worden georganiseerd. Voor de ouders die niet willen betalen, komen de kosten voor rekening van OMO Scholengroep Helmond. Als dit te vaak voorkomt, zijn wij genoodzaakt het aanbod van activiteiten, reizen en excursies te verschralen. In de jaarplanning kunt u terugvinden wanneer deze excursies, activiteiten en projecten georganiseerd worden.

Meerdaagse buitenlandse reizen
Het Carolus Borromeus College streeft ernaar internationale meerdaagse excursies aan te kunnen bieden waarbij de kosten maximaal € 395,00 bedragen.

Digitaal onderwijs
Op onze scholen combineren wij traditionele lesmiddelen (bijvoorbeeld boeken) met een device voor leerlingen vanaf klas 1. Het Carolus heeft gekozen voor een notebook. Op deze pagina vindt u meer informatie over de aanschaf en het gebruik van de notebooks.

Gymkleding
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt gesport in een zwarte broek en wit shirt. Zoals uitgelegd tijdens de kennismakingsavond, streven we ernaar dat elke leerling hetzelfde tenue draagt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Hiervoor werkt de school samen met het bedrijf Sport2000. De kosten hiervoor bedragen € 25,- (€ 15,- voor een sportshirt met logo en € 10,- voor een short). Op donderdag 27 augustus kunnen de leerlingen de kleding passen. Sportkleding dient direct afgerekend en meegenomen worden. Als de juiste maat niet op voorraad is, dan wordt deze besteld en dient deze bij levering contant te worden voldaan.

Tekendoos
Er wordt van elke leerling verwacht dat er een tekendoos en gevulde ringband aangeschaft wordt. U kunt deze bestellen tegen een speciale prijs bij CIVO BV. Ga hiervoor naar www.leerlingenpakket.nl en kies voor Carolus Borromeus College. De tekendozen zullen in de eerste les beeldende vorming worden uitgereikt. Deze doos wordt exclusief bij beeldende vorming gebruikt (bewaard in de klas) voor de hele periode dat ze beeldende vorming hebben en blijft eigendom van de leerling. 

Overige kosten

Gymkleding
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt gesport in een zwarte broek en wit shirt. Zoals uitgelegd tijdens de kennismakingsavond, streven we ernaar dat elke leerling hetzelfde tenue draagt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Hiervoor werkt de school samen met het bedrijf Sport2000. De kosten hiervoor bedragen € 25,- (€ 15,- voor een sportshirt met logo en € 10,- voor een short). Op donderdag 27 augustus kunnen de leerlingen de kleding passen. Sportkleding dient direct afgerekend en meegenomen worden. Als de juiste maat niet op voorraad is, dan wordt deze besteld en dient deze bij levering contant te worden voldaan.

Tekendoos
Er wordt van elke leerling verwacht dat er een tekendoos en gevulde ringband aangeschaft wordt. U kunt deze bestellen tegen een speciale prijs bij CIVO BV. Ga hiervoor naar www.leerlingenpakket en kies voor Carolus Borromeus College. De tekendozen zullen in de eerste les beeldende vorming worden uitgereikt. Deze doos wordt exclusief bij beeldende vorming gebruikt (bewaard in de klas) voor de hele periode dat ze beeldende vorming hebben en blijft eigendom van de leerling. 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.