Skip to content

Slaag- en zakregeling

Slaag- en zakregeling

Zoeken

Slaag/zakregeling havo, atheneum en gymnasium

Een examenkandidaat is geslaagd als:

 • voor de vakken waarin de leerling centraal examen doet het gemiddelde CE resultaat ≥ 5,5 is.
 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
 • er 1×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
 • er 1×4 of 2×5 of 1×5 en 1×4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is en in de combinatie van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één getelde vijf voorkomt.

Daarnaast moet het vak lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. Het combinatiecijfer bestaat uit de cijfers voor maatschappijleer, levensbeschouwing, CKV en het profielwerkstuk.

Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer.

Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is.

De kandidaat die geen eindexamen doet in het vak wiskunde, moet een schoolexamen rekenen maken. Dit is een verplicht handelingsdeel en moet tenminste met de beoordeling voldoende worden afgesloten.

 

 

Slaag/zakregeling mavo

Een examenkandidaat is geslaagd indien:

 • voor de vakken waarin hij/zij centraal examen doet het gemiddelde CE resultaat > 5,5 is;
 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er 1×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
 • er 1×4 is behaald en de overige vakken een 6 of meer waarvan tenminste één cijfer een 7 of hoger is;
 • er 2×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of meer waarvan ten minste één cijfer een 7 of hoger is;
 • er geen eindcijfer van 3 of lager is behaald
 • er voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer heeft behaald.

De kandidaat die geen eindexamen doet in het vak wiskunde, moet een schoolexamen rekenen maken. Dit is een verplicht handelingsdeel en moet tenminste met de beoordeling voldoende worden afgesloten.

Het vak maatschappijleer kent alleen een schoolexamen. Het cijfer dat hiervoor wordt behaald, is dus tevens het diplomacijfer. Voor lichamelijke opvoeding geldt dat het vak ‘voldoende’ of ‘goed’ moet zijn. Ook het profielwerkstuk dient ‘voldoende’ te zijn om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.