Skip to content

Overgangsnormen

Overgangsnormen

Zoeken

Hieronder treft u de overgangsnormen aan zoals die op onze school gehanteerd worden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de diverse onderwijsniveaus, maar ook tussen de onderbouw en de bovenbouw.

Algemene richtlijnen aangaande de overgangsnormering:

 • Doorstroom, opstroom of afstroom naar een leerjaar/opleiding gebeurt op basis van behaalde resultaten;
  • onder doorstroom verstaan we voortgang van de studie naar een volgend leerjaar,
  • onder opstroom verstaan we voortgang van de studie naar een volgend leerjaar op een opleiding een niveau hoger,
  • onder afstroom verstaan we voortgang van de studie naar een volgend leerjaar op een opleiding een niveau lager.
 • Een advies over voortgang van de studie op een lager niveau dient tijdig (uiterlijk periode twee) bekend te zijn bij de leerling en ouder(s)/verzorger(s).
 • Doubleren wordt zoveel mogelijk vermeden. Bij voorkeur wordt onderzocht of doorstroom naar een klas hoger op een lager niveau mogelijk is.
 • De beslissing over de doorstroom van een leerling heeft plaats in de betreffende vergadering onder voorzitterschap van de afdelingsleider.
 • Tweemaal in dezelfde klas doubleren en tweemaal achter elkaar doubleren in een opeenvolgend leerjaar (bijv. tweemaal leerjaar 3 en tweemaal leerjaar 4) is niet toegestaan. Beide groepen leerlingen hebben dan niet automatisch recht op plaatsing op een ander type onderwijs op onze school. De directeur kan om zeer bijzondere redenen dispensatie verlenen.
 • Tegen niet bevorderen, niet toegelaten worden tot een andere afdeling en verwijdering van school kan bezwaar aangetekend worden bij de directeur.
 • In de overgangsnormen wordt gesproken over ‘getelde onvoldoendes’, hiermee wordt het aantal tekortpunten bedoeld. Voorbeeld: 1×5 is één tekortpunt = één getelde onvoldoende, 1×4 zijn twee tekortpunten = twee getelde onvoldoendes.

Overgangsnormen klas 1
Overgangsnormen mavo-plus
Overgangsnormen havo
Overgangsnormen vwo

Begrippenlijst

Vwo
Een zesjarige opleiding, onder te verdelen in het gymnasium en het atheneum. Op het Carolus bieden wij beide opleidingen aan.

Gymnasium
Een zesjarige opleiding. Hiervoor gelden de algemene overgangsnormen zoals in de bijlage beschreven, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen onderbouw en bovenbouw.

Atheneum
Een zesjarige opleiding. Hiervoor gelden de algemene overgangsnormen zoals in de bijlage beschreven, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen onderbouw en bovenbouw.

Havo
Een vijfjarige opleiding waarvoor de algemene overgangsnormen zoals in de bijlage beschreven gelden en waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen onderbouw en bovenbouw.

Vmbo-t
Het vmbo is een vierjarige opleiding en onder te verdelen in een kaderberoepsgerichte-, een gemengd/theoretische- en theoretische leerweg. Op het Carolus bieden wij alleen de theoretische leerweg aan die wij mavo-plus noemen.

Onderbouw
Leerjaar 1 en 2 van mavo-plus en leerjaar 1, 2 en 3 van havo, atheneum en gymnasium.

Bovenbouw
Leerjaar 3 en 4 mavo-plus, leerjaar 4 en 5 havo en leerjaar 4, 5 en 6 atheneum en gymnasium.

Toets
Iedere vorm waarmee kennis wordt getoetst.

Toetsvorm
Verschillende vormen van toetsen. Bijvoorbeeld presentaties, schriftelijke deeltoetsen, werkstukken, luistertoetsen, schrijfopdrachten, practica.

Handelingsdeel
(Onderdeel van) een vak in de bovenbouw die niet met cijfer maar met een goed, voldoende of onvoldoende worden beoordeeld.

Tussentijdse toets
Toets die niet in de toetsweek, maar in de reguliere week wordt afgenomen.

Toetsweek
Aaneengesloten periode van dagen waarop geen lessen, maar toetsen plaatsvinden.

Doorstroom
Voortgang van de studie naar een volgend leerjaar.

Opstroom
Voortgang van de studie naar een volgend leerjaar op een opleiding een niveau hoger.

Afstroom
Voortgang van de studie naar een volgend leerjaar op een opleiding een niveau lager.

Doubleren
Geen voortgang van de studie naar een volgend leerjaar, maar nogmaals hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.