Skip to content

Loopbaan onderbouw

Loopbaan onderbouw

Zoeken

De eerste drie leerjaren vormen de onderbouw van zowel de mavo-plus, havo als vwo-opleiding. De onderbouw kent een breed aanbod van vakken. Er wordt een solide basis gelegd voor een succesvol vervolg in de bovenbouw.

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. Dit is een docent die, naast dat hij les geeft in zijn vak aan de klas, de speciale zorg voor de klas heeft. Elke klas heeft een mentorles waarin aandacht wordt besteed aan studievaardigheden en de sociale ontwikkeling van de leerlingen. De mentor heeft aandacht voor elke individuele leerling, houdt zijn leerprestaties bij en houdt in de gaten of de leerling zich prettig voelt in de klas. De groep mentoren van een jaarlaag overlegt regelmatig onder leiding van de afdelingsleider over de begeleiding van de leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders. Daarnaast is de mentor de spil als het gaat om extra begeleiding door anderen van de leerling.

Begeleidingslessen onderbouw
In de onderbouw worden begeleidingslessen aangeboden voor verschillende vakken op vaste dagen. De mentor bepaalt in samenspraak met de vakdocenten voor welk vak een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De groepen van de begeleidingslessen, met een maximale grootte van 15 leerlingen, worden om de zes weken opnieuw ingedeeld.

Opvang lesuitval
In de onderbouw wordt lesuitval zoveel mogelijk voorkomen doordat surveillerende docenten de klas opvangen in het lokaal en aan het werk zetten.

Het eerste leerjaar: de brugklas
De school kent een eenjarige brugperiode die bestaat uit de volgende typen eerste klas:

1 mavo-plus/havo en 1 havo/atheneum zijn keuzeklassen. Aan het einde van het schooljaar bepaalt de docentvergadering welke schooltype het meest geschikt is voor de leerling. De beslissing wordt onder andere genomen op grond van de prestaties, de uitslag van de NIO-test en de wens van leerling en ouders.

Het tweede leerjaar
Het tweede leerjaar bestaat uit de volgende schooltypen:

  • 2 mavo-plus: aan het einde van het tweede leerjaar kiezen de leerlingen Frans of natuurkunde en handvaardigheid of tekenen,
  • 2 havo,
  • 2 atheneum,
  • 2 gymnasium
  • 2 Xs (onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen)

Het derde leerjaar
Gedurende dit jaar staan profielkeuze en beroepsoriëntatie centraal. De leerlingen van 3 mavo-plus gaan zich voorbereiden op het examenjaar en kiezen voor een sector en bepaalde vakken. De leerlingen van 3 havo, 3 atheneum, 3 gymnasium en 3Xs bereiden zich voor op de profielkeuze van de tweede fase in de bovenbouw. De leerlingen worden begeleid in hun keuze door de mentor en de loopbaancoach.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.