Skip to content

Onderwijs op maat

De afgelopen jaren werd er door scholen én leerlingen steeds meer aandacht aan besteed: een aangepaste onderwijsmethode, opdat iedere leerling op zijn/haar unieke wijze zo goed mogelijk vooruit kan komen. Hoe zien we dit terug op het Carolus Borromeus College?

Al op de basisschool zien we dat er speciale programma’s zijn, die extra hulp of extra uitdaging verlenen aan de leerlingen die het nodig hebben. Denk aan ondersteuningsgroepen, speciale aandacht en zelfs complete lesmethodes die aangepast zijn aan leerlingen met een speciale behoefte enzovoort. Op de middelbare school zijn deze mogelijkheden er ook.

Op het CBC zien we onder andere het XL-leren, de mogelijkheid om vervroegd examen te doen, het kunnen behalen van speciale certificaten voor de vreemde talen, en ook plustijd, huiswerkbegeleiding en tutoren op school: leerlingen uit hogere klassen kunnen zich opgeven om tutor te zijn en leerlingen uit lagere klassen te begeleiden. In dit artikel wil ik vooral ingaan op de mogelijkheden voor extra uitdaging.

Iedere leerling is anders, en in dat opzicht zouden leerlingen het meest geholpen zijn wanneer iedereen een unieke lesmethode zou volgen, die volledig op hun behoeften en manier van leren aan zou sluiten. Nou is het natuurlijk geen doen om voor alle leerlingen in Nederland een unieke lesmethode te ontwikkelen. Daarom wordt er in ons onderwijssysteem al een zekere indeling gehandhaafd: na de basisschool kiezen leerlingen voor een bepaald niveau op het voortgezet onderwijs. Deze ‘categorisering’ maakt gepast onderwijs tot op zekere hoogte mogelijk, maar er is, zeker naarmate leerlingen ouder worden en meer individuele voorkeuren ontwikkelen, meer nodig dan alleen dat.

Gelukkig biedt men op het CBC vele mogelijkheden aan. In het kader van het voorkomen van ‘onderdruk’ – een term voor leerlingen die de stof te makkelijk vinden, merken dat ze niets hoeven te doen om hoge punten te halen, als gevolg daarvan lui worden en uiteindelijk toch nog in de problemen komen omdat ze niet weten hoe ze moeilijkere stof moeten aanpakken – is er het XL-leren, waarbij leerlingen zelf een onderwerp kiezen en bij sommige vakken uit de les mogen om hun eigen project op te zetten. Ook is er de mogelijkheid om vervroegd examen te doen, waarbij je voor een of meerdere vakken een jaar overslaat en dus eerder dan gepland het eindexamen van dat vak doet, en daar direct mee verbonden is de mogelijkheid om extra vakken te volgen, naast je normale pakket: immers, als je het ene vak eerder afrondt, is er tijd over en kun je die tijd gebruiken om het andere vak er nog bij te doen.

Zodoende kan aan iedere leerling iets aangeboden worden waardoor hij/zij gemotiveerd zal blijven/raken en zorgen we er met zijn allen voor dat onderwijs niet slechts een verplichting, maar ook echt een verrijking is: iets waar je trots op kunt zijn.

Door Maartje van Houwelingen (5V)

Info

Delen!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.