Skip to content

Het Carolus is een Brainport School geworden

Feest op het Carolus. Een jaar lang waren we aspirant-lid van het netwerk Brainport Scholen. Na enkele sessies de afgelopen periode, is deze week besloten dat we ons voldoende ‘bewezen’ hebben. We zijn nu een volwaardig lid geworden: het Carolus is definitief een Brainport School! Wat het allemaal betekent, lees je hieronder. Wij zijn trots op ons lidmaatschap! En weet je wat zo leuk is? Ook vier leerlingen gingen onlangs in gesprek met de raad van advies van het netwerk. Je ziet ze op de foto hier beneden. Geweldig hoe ze de vele vragen eerlijk hebben beantwoord. 

Wat is een Brainport School?

Het staat mooi omschreven op de website van Brainport Scholen. “De Brainport School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen, waarin een lerend leven essentieel is. De school richt zich daarbij sterk op de omgeving en werkt bij de vormgeving van dit onderwijs samen met externe partijen uit deze regio.” Prachtige volzinnen. Concreet betekent dit onder meer dat we veel waarde hechten aan sterke verbindingen met het regionale bedrijfsleven. Samen met organisaties geven we vorm aan projecten. Hierbinnen ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden én het ontdekken van talenten, om deze vervolgens toe te leren passen in de praktijk.

We waren al een aantal jaren goed op weg als het gaat om onze projecten waarbij we samenwerken met onze omgeving. We verrijken daarmee het onderwijs én versterken de regio. Het aantal initiatieven groeit en groeit; mooi dat dit is gesignaleerd. Door ons formele lidmaatschap kunnen we alleen nog maar meer mooie dingen ontwikkelen. Samen!

Vijf pijlers
Een Brainport School werkt voortdurend aan onderwijsontwikkelingen die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereiden op hun toekomst in de 21e eeuw. Die ontwikkeling berust op 5 pijlers:

1) Contextrijke leeromgeving: de school zoekt verbinding met de omgeving
2) Internationalisering: ontwikkeling van wereldburgerschap
3) 3-O leren: Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend leren (zie hieronder)
4) Professionalisering van onderwijsteams
5) Learning Community: de school deelt good practices

3-O leren
Een van de meest opvallende pijlers is de invulling van het onderwijsconcept: Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren (3-O leren). Leerlingen voeren onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de ondernemende vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

Brainport Scholen delen kennis en ervaringen binnen zogeheten learning communities, zodat ze veel meer vaart zetten achter onderwijsvernieuwing dan wanneer ze allemaal afzonderlijk met dezelfde kwesties bezig zijn.

Info

Delen!

Berichten uit het archief

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.