Skip to content

Global Issues: een nieuw vak op het Carolus

Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgen alle eersteklassers op het Carolus Borromeus College in Helmond het vak Global Issues aangeboden. Eén lesuur in de week worden leerlingen hierin voorbereid op een maatschappij waarin informatisering en internationalisering een steeds belangrijkere rol spelen. Grenzen verdwijnen in ons sociale netwerk, op de arbeidsmarkt, binnen communicatiekanalen: de wereld wordt steeds kleiner en onze leerlingen hebben daar al iedere dag mee te maken.

Mondiale thema’s
Internationale kennis en vaardigheden zijn nodig om te functioneren in een internationaal georiënteerde en multi-etnische samenleving en in een mondiale economie en arbeidsmarkt. Kennis is nodig over de verschillende landen en de inrichting van hun maatschappij, de talen en culturen waarmee we in aanraking komen, de mensen en organisaties met wie we communiceren en onderhandelen. “Al die facetten komen terug in het vak Global Issues”, vertelt afdelingsleider Ruud van de Westerlo. “Thema’s als cultuurverschillen en de wereld in 2030 passeren de revue, maar denk ook aan vraagstukken als het wereldvoedselprobleem, armoede, het milieu, culturele diversiteit en de verharding van de samenleving in relatie tot mondiale conflicten. We doen kennis op en denken na over oplossingen.”

Nieuwe vaardigheden
Uiteindelijk zal het Carolus het vak integreren in de hele onderbouw; in het schooljaar 2019-2020 volgt leerjaar 2 en het jaar daarop ook leerjaar 3. Leerlingen werken bij Global Issues niet cijfergericht en ronden een onderwerp niet af met een schriftelijke toets. Het gaat bij het vak om zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden als presenteren, argumenteren, kritisch denken, creativiteit en samenwerken. Beoordelingen vinden plaats op basis van eindproducten, zoals een debat, werkstuk of pitch. Ook inzet en betrokkenheid hebben invloed op de eindbeoordeling.

Info

Delen!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.