Onze school en het coronavirus

Namens rector Paul Metzemaekers is maandag 2 maart onderstaande brief verstuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s).

Aanvullend hierop willen wij graag verwijzen naar deze pagina van Vereniging OMO, waar onze school deel van uitmaakt.

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, verspreidt het coronavirus zicht steeds meer
over Europa en is nu ook geconstateerd in Nederland. We begrijpen dat dit zorgwekkend is.
Voor de laatste ontwikkelingen onderhouden we als school contacten met de lokale GGD en ook u als
ouder kunt contact opnemen met specifieke vragen.

Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat
aangepast aan actuele ontwikkelingen. En voor het wel of niet doorgaan van schoolreisjes naar het
buitenland volgen wij het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De belangrijkste maatregelen die we op school nemen, gelden voor alle virussen die griep en
verkoudheid kunnen veroorzaken. Maar het is nu extra belangrijk om deze op te volgen. Iedereen
moet met regelmaat zijn/haar handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de ellebogen
en gebruik maken van papieren zakdoekjes.

Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school. Wel adviseren we u extra alert
te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus (koorts in
combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) zeker wanneer u recentelijk op vakantie bent geweest
in één van de risicogebieden. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of de lokale GGD.
Mocht de situatie in Nederland en/of op onze school veranderen, dan informeren we u direct.

Met vriendelijke groet,

P. Metzemaekers
Rector OMO Scholengroep Helmond

Team Carolus wint Fontys Python programming challenge

Dit jaar hebben onze leerlingen deelgenomen aan de eerste Fontys Python programming challenge. De opdracht was het ontwerpen van een robot die een maatschappelijk probleem kan oplossen.

Het team van Jan Nacinovic, Max Aarts en Marit Verspaget bouwde een robot om mensen in de langdurige zorg gezelschap te houden en veilig te houden.

Het team van Ruben Godschalk, Sadiek Feghouli, Levy Schmitt, Willem van der Zande en Florian van der Burght bouwde Wall-e 2.0 die afval kan scheiden.

De andere scholen hadden ook mooie projecten meegenomen maar uiteindelijk was de Wall-e 2.0 in alle drie de categorieën (beste pitch, beste grafisch design van de poster en beste robot) het sterkst en won uiteindelijk de eerste Fontys Challenge. Trots!

Informatieavond over profielkeuze een succes

In de week van 13 januari is er voor de ouders en leerlingen van 2 mavo een informatieavond met betrekking tot de vakkenkeuze georganiseerd. Gedurende deze avond hebben zij uitleg gekregen over de verschillende vakken en hebben ze een vakkenkeuzespel gespeeld. Ook zijn er deze week  informatieavonden georganiseerd over de profielkeuze voor de derdejaars mavo-, havo- en vwo-leerlingen en hun ouders/verzorgers. De leerlingen van 3 mavo hebben op deze avond een profielkeuze spel gespeeld dat hen kan helpen bij het maken van de keuze. De leerlingen van havo en vwo kregen na een korte uitleg over het keuzeproces de kans om in gesprek te gaan met docenten van de voor hen nieuwe vakken en de huidige mentoren.