Senna Willems door naar de volgende ronde in The Voice Kids!

Wij zijn super trots op onze Senna uit 1Mc.

Ze zong tijdens the blind auditions van deze tv-talentenshow ‘Almost is Never Enough’ van Ariana Grande ft. Nathan Sykes! Senna had maar een handvol woorden nodig om alle juryleden te laten draaien. Ze koos voor Ali B. Dat ze niet alleen kan zingen maar ook creatief is met tekenen zagen we toen Senna een cartoon aanbood aan haar idool ! Wat een bijzonder talentvol meisje. Wordt vervolgd!

Creativiteit bij de Carolus Academie

Bij de Carolus Academie werken leerlingen in groepjes op een onderzoekende manier aan de meest uiteenlopende projecten.

Deze projecten houden verband met twee of meer schoolvakken. Op dit moment zijn onze brugklasleerlingen bezig met de Metamorphosen van Ovidius. In het kader van kennismaken met de klassieke oudheid gaan de leerlingen aan de slag met metamorfoses uit de klassieke literatuur. De metamorfoses – tien in totaal – worden verwerkt in een stop-motionfilmpje. Maar voordat er een filmpje opgenomen kan worden, moet er een script geschreven worden. Oude mythen worden gecombineerd met nieuwe creativiteit: decors worden geknutseld, woordgrappen worden bedacht en met een handige app worden de mooiste filmpjes gemaakt!

Een ochtend in de Xg-klas

Fulltime hoogbegaafdenonderwijs bieden aan jonge mensen, dat was het doel bij de start van de Xg-klas van het Carolus. Een ontmoetingsplaats creëren voor gelijkgestemden, leerlingen met een hoge intelligentie die klaar zijn met het basisschoolprogramma. Een passende oplossing voor kinderen (en hun ouders) uit alle delen van de regio: de Xg-klas is uniek, hoogbegaafdenonderwijs zie je in ons land nog niet veel op het middelbare onderwijs. We maakten de plannen in 2017 bekend en een jaar later zijn we al enkele maanden bezig met de eerste klas. We lopen een ochtend met de leerlingen mee.

Lees ook dit leuke artikel van het ED (2 februari 2018)

De klas is nog niet groot in het pilotjaar. Zes leerlingen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar beginnen deze woensdag met twee lesuren in de gymzaal. “We laten ze sporten met een brugklas van de havo”, vertelt afdelingsleider Ruud van de Westerlo. “Het is ook goed voor deze jonge leerlingen om zich zoveel mogelijk in het middelbare schoolleven te mengen. De pauzes brengen ze nu ook nog veelal door in hun eigen klaslokaal, maar op een dag hopen we ze in de aula te vinden.” Gymleraar Paul Buuts heeft vandaag oefeningen met de ringen op het programma staan. Leerlingen filmen elkaar met de iPad en geven aan de hand van de beelden feedback. “Het is mooi hoe snel de leerlingen van de Xg-klas opgingen in deze havo-klas”, vertelt de docent. “Het loopt allemaal door elkaar heen, heel goed om te zien.”

Andere lesmethoden
Bij het lesuur Frans worden vervolgens werkwoorden vervoegd. “Frans is niet onze enige taal”, vertelt de 11-jarige Jorgen*. “We hebben natuurlijk nog Nederlands en Engels, maar ook iedere week Arabisch. Moeilijk? Dat valt wel mee. Ik heb meer last van wiskunde.” De les lijkt op iedere andere Franse les, alleen is de doelgroep net wat jonger. En gaan ze net wat vaker de discussie aan: klopt het wel, wat de juf daar zegt? Het inwoneraantal van Frankrijk kan nog net wat preciezer worden genoemd, en daar is geen Wikipedia voor nodig. “Het is een hele leuke uitdaging om deze klas te onderwijzen”, vertelt docent Jeanette Noordermeer. “We zijn er speciaal voor in opleiding. Je spreekt net weer wat andere vaardigheden aan. Je maakt hele bijzondere dingen mee, voor ons ook een mooi leerproces. Dingen gaan gewoon anders. Hoe andere leerlingen woorden uit hun hoofd leren, dat gaat bij deze groep gewoon echt niet werken. Daar verzinnen we dan weer andere didactische methoden voor.”

“De leraren begrijpen ons”
In de pauze wordt de klas vergezelt door zogenaamde buddy’s uit de bovenbouw: schoolgenoten die het leuk vinden om de jongere leerlingen gezelschap te houden. Bij de les Nederlands zet Paul van Lieshout de leerlingen vervolgens direct aan het werk. Er zijn verschillende projecten waar ze heel zelfstandig aan verder kunnen werken. De ideale gelegenheid voor wat vragen. “Ik vind het hier heel fijn”, zegt Nick. “De klasgenoten snappen hoe het is om slim te zijn, maar ook de leraren weten hoe ze met ons om moeten gaan. Ze begrijpen ons. Dat is anders dan op de basisschool. Ik heb nog geen idee wat ik later wil worden, maar daar ga ik op het Carolus wel achter komen de komende jaren.” Rob luistert mee. “Ik wil supermarktmanager worden. En daar zit Jorgen, die wil gaan programmeren. Daar is later heel veel werk in te vinden. Het is leuk om in zo’n kleine klas te zitten. We zijn in korte tijd heel hecht geworden.”

* De namen van de leerlingen zijn gefingeerd.

Global Issues: een nieuw vak op het Carolus

Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgen alle eersteklassers op het Carolus Borromeus College in Helmond het vak Global Issues aangeboden. Eén lesuur in de week worden leerlingen hierin voorbereid op een maatschappij waarin informatisering en internationalisering een steeds belangrijkere rol spelen. Grenzen verdwijnen in ons sociale netwerk, op de arbeidsmarkt, binnen communicatiekanalen: de wereld wordt steeds kleiner en onze leerlingen hebben daar al iedere dag mee te maken.

Mondiale thema’s
Internationale kennis en vaardigheden zijn nodig om te functioneren in een internationaal georiënteerde en multi-etnische samenleving en in een mondiale economie en arbeidsmarkt. Kennis is nodig over de verschillende landen en de inrichting van hun maatschappij, de talen en culturen waarmee we in aanraking komen, de mensen en organisaties met wie we communiceren en onderhandelen. “Al die facetten komen terug in het vak Global Issues”, vertelt afdelingsleider Ruud van de Westerlo. “Thema’s als cultuurverschillen en de wereld in 2030 passeren de revue, maar denk ook aan vraagstukken als het wereldvoedselprobleem, armoede, het milieu, culturele diversiteit en de verharding van de samenleving in relatie tot mondiale conflicten. We doen kennis op en denken na over oplossingen.”

Nieuwe vaardigheden
Uiteindelijk zal het Carolus het vak integreren in de hele onderbouw; in het schooljaar 2019-2020 volgt leerjaar 2 en het jaar daarop ook leerjaar 3. Leerlingen werken bij Global Issues niet cijfergericht en ronden een onderwerp niet af met een schriftelijke toets. Het gaat bij het vak om zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden als presenteren, argumenteren, kritisch denken, creativiteit en samenwerken. Beoordelingen vinden plaats op basis van eindproducten, zoals een debat, werkstuk of pitch. Ook inzet en betrokkenheid hebben invloed op de eindbeoordeling.