Jeugdgezondheidszorg; samenwerking met de GGD

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheid neemt deel aan de zorgstructuur van de school. Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  

Gezondheidsonderzoek klas 2

Leerlingen van klas 2 krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Medewerkers van het team Jeugdgezondheid besteden aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van uw kind. Ze stellen vragen over onder andere medicijngebruik, leefstijl, schoolverzuim en het contact met anderen. U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Voor het contactmoment ontvangen u, uw kind en de mentor een vragenlijst. De leerlingen vullen deze lijst klassikaal in.

 

Gezondheidsonderzoek klas 3 of 4

In de derde of vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst (Emovotest) in. U ontvangt hierover van tevoren informatie. Deze vragenlijst  is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen,  nodigt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts uw zoon of dochter uit op school voor een gesprek. Als het team Jeugdgezondheid hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd. Meer weten over deze Emovo?  Bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=8DF6XXBcu-U

 

Extra informatie en advies

Betrouwbare en actuele informatie over opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl. De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en professionals uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Jongeren zelf kunnen terecht op de website www.JouwGGD.nl met informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kunnen ze (anoniem) chatten en mailen met een jeugdverpleegkundige. JouwGGD is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar ontwikkeld door de GGD.

 

Spreekuur geslachtsziekten en seksualiteit (Sense)

Jongeren kunnen met hun vragen over onder andere seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten (soa's) en aids, gratis en anoniem, terecht bij het Sense spreekuur van de GGD. De website www.senseinfo.nl geeft informatie over seksualiteit en soa's.

 

Ziekteverzuimbegeleiding

De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken, informeren wij u. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheid. Zij nodigen u en uw zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.

 

Altijd welkom

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.

  • Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders

  • Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl. Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind

  • Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.