Privacy en beeldmateriaal

Privacy wordt in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is sinds 25 mei 2018 vervangen door strengere Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hoe gaat de school om met persoonsgegevens van leerlingen en ouders? Hoe beschermen we ieders privacy? Hoe gaan we om met foto's en video's die in opdracht van de school worden genomen? En welke rechten hebben ouders en hun kinderen? Een werkgroep binnen OMO Scholengroep Helmond houdt zich bezig met vraagstukken als deze. We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere belanghebbenden.

Privacybeleid
Er is een privacybeleid geformuleerd. Een toegankelijk document waarin we verantwoording afleggen over de wijze waarop we de privacy van onze leerlingen waarborgen. Je kunt het document hier downloaden.