Schoolbus Project Sri-Lanka; ons goede doel

Het is heel vanzelfsprekend voor kinderen in Nederland om naar school te gaan, voor kinderen in Sri-Lanka is dat niet zo. Zij moeten vaak grote afstanden overbruggen over onherbergzaam terrein of kunnen helemaal niet naar school, maar willen dit wel graag. Dat is precies waar het Schoolbus Project Sri-Lanka zich mee bezig houdt.

 

Opgericht in 2009 is het Schoolbus Project Sri-Lanka, een project dat uitgevoerd wordt door leraren en leerlingen van het Carolus Borromeus College, in samenwerking met stichting Yaluva. Ieder jaar worden er verschillende inzamelingsacties gehouden om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Met dit geld kan vervoer worden gefinancierd voor 25 leerlingen van hun woning op de theeplantage te Dankanda naar de middelbare school in Rattota. Zonder deze bus zouden de meeste van deze leerlingen na hun basisschool moeten stoppen met onderwijs, omdat de middelbare school te ver weg is.