Boeken

Wij hebben het leveren van schoolboeken uitbesteed aan de firma Iddink. De schoolboeken zijn grotendeels gratis. Voor de zomervakantie wordt de benodigde informatie over het bestelproces door Iddink toegestuurd. Bestellen gaat via de website (www.iddink.nl) en wanneer u op tijd besteld, worden de boeken in de zomervakantie voor het nieuwe schooljaar thuis bezorgd. Sommige boeken worden in de eerste schoolweek door school verstrekt. Dit zijn veelal werkboeken. Op deze website kunnen ook leermiddelen besteld worden die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Ook kan het zijn dat Iddink bepaalde schoolbijdragen voor ons int.

Veel boeken zijn tweedehands omdat ze meerdere jaren gebruikt worden. De schoolboeken zijn eigendom van de school en moeten aan het einde van het schooljaar ook weer worden ingeleverd. Daarom mag er ook in de werkboeken niet geschreven worden.  Dat gebeurt op school, Iddink stuurt tijdig de informatie over de dag en het tijdstip waarop de boeken ingeleverd dienen te worden, inclusief een Inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld, en wordt een inleverbewijs mee gegeven. Bewaar dit goed. Indien u verhinderd bent, kunt u iemand anders vragen de boeken in te leveren. De boeken kunnen eventueel ook op eigen kosten opsturen naar Iddink, maar dan heeft u geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen!