Atheneum

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs bestaat uit twee afdelingen; het atheneum en het gymnasium. Het vwo dient als voorbereiding op universiteit en hbo. Aan het einde van 3 vwo kiezen de leerlingen voor één van de vier profielen voor de tweede fase:

  • cultuur en maatschappij,
  • economie en maatschappij,
  • natuur en gezondheid,
  • natuur en techniek.

Het vakkenpakket bestaat in de bovenbouw uit de gemeenschappelijke vakken zoals Nederlands en Engels. Bij het gekozen profiel horen drie profielvakken. De leerling kiest zelf het vierde profielvak. Daarnaast kiest de leerling een keuze-examenvak. Deze keuze wordt gemaakt in overleg met de schooldecaan, waarbij rekening wordt gehouden met het belangstellingspatroon en de aanleg van de betreffende leerling. De keuze kan wel beperkt worden door het aantal groepen per vak, dat binnen de school mogelijk is.