Rechtspraak in een rollenspel

Leerlingen van het International Business College speelden rechtszaken na.

image

In het ‘’kantoor van IBC”, bij Driessen HRM ontving het IBC twee enthousiaste juristen; Irene van Geel en Tim Raijmakers van advocatenkantoor Goorts & Coppens. Het kantoor leent zich prima voor een rechtbankopstelling. Drie casussen: tweemaal of het ontslag van de werknemer terecht is en een casus over welke hond een vingertopje heeft afgebeten. De casussen worden voorbereid in zes groepjes: eiser en gedaagde, waarbij de advocaten van beide partijen in een heuse (groene) toga werden gehesen. De discussies en pleidooien werden vol vuur gehouden en sneden vaak scherpe gedachten aan. De leerlingen begrijpen goed waar het om draait in de rechtspraak: bewijs. Een enkeling was dat even vergeten toen hij zei: “Dat heb ik al 25 jaar gedaan en er is nooit iets fout gegaan, dus….”.  Enkele leerlingen hadden al stage gelopen bij Goorts & Coppens en hadden een lichte voorsprong. Bij hen begon het juridische bloed alweer te kriebelen: zij willen advocaat worden. Veel dank aan Irene en Tim voor hun uitstekende begeleiding.

 overzicht