Selectiedag Radically Mine!

Verrassende beelden en veel verschillende gezichten en inzichten: onze leerlingen uit 4 mavo-plus, 5 havo en 5 vwo met handvaardigheid of tekenen in hun pakket hebben zich laten inspireren door het thema ‘meerstemmigheid’.

image

Een thema dat goed past bij “10 jaar Radically Mine!” dat grootschalig gevierd zal worden in het Van Abbemuseum. Afgelopen donderdag kwam een medewerkster van het Van Abbemuseum de resultaten van het project bekijken. Ze ging met de leerlingen in gesprek over hun uitwerking van het thema en selecteerde ongeveer 1/5 van het werk. Deze kunstwerken zullen tussen 18 april en 16 juni geëxposeerd worden in het museum!

 

 overzicht