Goede voorbereiding voor de juiste vervolgopleiding

Op maandagvond 29 oktober kregen de eindexamenleerlingen van 4 mavo-plus informatie over de keuze die zij dit jaar moeten gaan maken wat betreft een mbo-opleiding.

image

Daarbij hadden leerlingen en ouders de gelegenheid om één of twee workshops te volgen, die de leerlingen (en hun ouders) kunnen helpen bij deze keuze. Tijdens deze workshops hebben de leerlingen meer informatie gekregen over de overstap naar het mbo of eventueel de havo. Ook hebben zij kennisgemaakt met nuttige bronnen die zij kunnen raadplegen tijdens de zoektocht naar een opleiding. Tevens is verteld hoe zij hun eigen netwerk kunnen inzetten om kennis te maken met de beroepspraktijk.
Dit jaar was er ook een workshop gericht op het belang van het beargumenteren van de studiekeuze. Hierbij werden, door middel van een mindmap, o.a. de kwaliteiten en interesses van de leerling in kaart gebracht. Vervolgens zijn de ouders en leerlingen een gesprek aangegaan, waarbij de ouders enkel open vragen mochten stellen over hetgeen de leerling had ingevuld op de mindmap. Op deze manier werden deze onderwerpen verder met elkaar onderzocht en uitgediept.  

Voor zowel ouder als kind was dit een leerzame avond!

 overzicht