Aanmelden

Op dinsdag 12 en woensdag 13 maart 2019 kunnen nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 worden aangemeld. Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) om dit persoonlijk te komen doen, samen met hun zoon of dochter. Dit kan op deze dagen van 15:30 tot 17:00 uur of van 19:00 tot 20:30 uur.

Het aanmeldingsformulier

Om de aanmelding vlot te laten verlopen, kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, uitprinten en invullen. Leerlingen die zich aanmelden voor 1 mavo-plus, 1 havo of 1 gymnasium bieden we de mogelijkheid om te werken met een tablet (iPad). Dit is niet verplicht en dus een keuze. Daarvoor dient het aanmeldformulier tabletonderwijs ingevuld te worden. U kunt ook dit formulier thuis downloaden, uitprinten en invullen.

Tevens wordt aan alle leerlingen gevraagd om een formulier privacy en beeldmateriaal in te vullen. Meer informatie vindt u op de pagina Privacy en beeldmateriaal. Ook dit formulier kunt u thuis downloaden, uitprinten en invullen.

Mocht dit niet lukken, dan doen we dit samen op school - maar het ingevuld meenemen verdient de voorkeur.

Wat moet u nog meer meenemen?

Wij verzoeken u daarnaast onderstaande zaken mee te nemen: 

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Het burgerservicenummer (BSN) van de leerling
  • Het origineel adviesformulier van de basisschool
  • Eventueel een kopie van de verklaring van dyslexie, AD(H)D, autisme of anderszins

Samen met u doorlopen wij het aanmeldingsformulier op volledigheid en nemen de noodzakelijke bescheiden in ontvangst. Wij informeren u over de toelatingsprocedure en beantwoorden al uw vragen over de plaatsing en over de school in het algemeen.